A józan ész vagy a gyűlölet erősebb?

A józan ész vagy a gyűlölet erősebb?
Napok óta azon gondolkozom, mi lehet a Balmazújváros városát hónapok óta blokkoló 6 képviselő tényleges célja?
Mert hogy nem a város érdekét nézik, az már teljesen biztos.
 
Bár ők ezt állítják, ezt hangoztatják, de ha a tényeket megnézzük, itt bizony egyértelműen, ordítóan kilóg a lóláb…
 
Nézzük meg tételesen, most csak az éppen aktuális esetben, a tavalyi pénzügyi év lezárását szolgáló rendeletmódosítás el nem fogadására koncentrálva.
 
Nagyon sok olyan mozzanat van, ami azt támasztja alá, hogy éppen a város anyagi bedöntését akarják elérni.
 
Nézzük, mikre hivatkoztak, hogy miért nem akarják elfogadni a 2022-es évet lezáró rendeletet:

1. Kezdték azzal, hogy szerintük minden törvénytelen volt a tavalyi évben, a polgármester össze-vissza költögette a pénzeket az ő tudtuk nélkül, és hogy mindenki lop-csal-hazudik a hivatalban.

 • Ha erről valóban meg lennének győződve, ha valóban lenne bármi törvénytelenségre bizonyítékuk: már réges-régen megtették volna a feljelentést.
 • Amikor “valakik” csak halvány esélyét is látták annak, hogy valakire ráhúzhatnak valami szabálytalanságot, azonnal tömeges be- és feljelentések érkeztek az önkormányzati cégek ellen.
  Akkor pont egy ilyen esetben, ahol állítólag sok bizonyíték van, nem tesznek feljelentést? Teljesen életszerűtlen.
 • Konkrét rákérdezésekre, hogy miért nem tesznek feljelentést – ami kötelességük is lenne  ilyen esetben – az volt a válasz, “nekik erre nincs pénzük”.
 • Egy feljelentés megtétele teljesen ingyenes. Semmibe nem kerül. Akkor kerül pénzébe a feljelentőnek, ha kiderül, nem történt bűncselekmény: ilyen esetben a feljelentőnek kell fizetnie a perköltséget. Ha már előre tudják, nincs erre pénzük, akkor ezek szerint előre tudják azt is, nincs esélyük pert nyerni, azaz fizetniük kellene?

Mindezek a tények azt mutatják, semmiféle bizonyítékuk nincs, csak vaktában vagdalkoznak, amivel ők tisztában is vannak.

2. Aztán jöttek azzal, ha választ kapnak a kérdéseikre, akkor elfogadják a rendeletet.

 • A beküldött kérdésekre kaptak választ. Viszont ha a kapott válasz nem támasztotta alá azokat a kitalációkat, következtetéseket, rágalmakat, amiket ők nagy hangon terjesztettek, akkor nemes egyszerűséggel nem fogadták el válaszként.

 • A kérdések másik részét el sem küldték, úgy vártak rájuk választ. Tóth Attila állította, hogy “tudomása szerint elküldték” – még csak nem is ő küldte a “saját” kérdéseit? De valószínűleg nem is ő állíthatta össze, mert a testületin egyet sem tudott idézni belőlük… Vajon akkor ki a kíváncsi a háttérben?

 • Ha valóban elküldték volna a “rejtélyes valakik” emailben, annak nyoma lenne az elküldött leveleik között: vajon nem tették volna ki azonnal bizonyítékként arra, hogy “megint hazudik a polgármester”? Dehogynem.
  Ha tényleg olyan fontos kérdések, és tényleg el lettek küldve, akkor egyetlen gombnyomás lett volna újra elküldeni – de ez hetekkel később sem sikerült képviselő úrnak sem, és a “valakinek” sem…

Ez mind azt mutatja, hogy a kérdések feltevése semmi más célt nem szolgált, csak az időhúzást, és a további rágalmazást, és nem léteznek azok a kérdések, amik állítólag el lettek küldve.

3. Majd jött az, hogy a teljes körű, átfogó revízió meglététől tették függővé a rendelet elfogadását. Mert nekik megrendült a bizalmuk.

Ezért nekik KELL egy teljesen átfogó revízió, ami az önkormányzatot, és annak összes cégét A-tól Z-ig átvizsgálja pénzügyileg, meg úgy mindenféleképpen. Az mindegy, hogy a külsős könyvvizsgálók a törvényileg is előírt ellenőrzéseken semmit nem találtak szabálytalannak, vagy törvénytelennek, nekik ez akkor is KELL – akár tízmilliós összegekért is.
Ők addig nem fogadják el a tavalyi év lezárását, amíg ez le nem zajlik.
 • Egyik testületin elfogadták, hogy a revízió kérdését válasszák le a rendelet elfogadásról, majd a másik testületin ennek ellenére, ezt letagadva, továbbra is a revízió meglététől tették függővé az elfogadást.

 • Hiába kérte meg a hivatal több cégtől is határidőben az árajánlatot, nem minden könyvvizsgáló cégnek van jogosultsága, vagy kapacitása ilyen átfogó ellenőrzéshez. Jelenleg még nem áll rendelkezésre 3 árajánlat, hogy a testület választhasson. De a hatok ezt is úgy tálalták, hogy mivel egy hét alatt nem lett 3 érvényes ajánlat, a polgármester szabotálja a revíziót.

 • A testület elfogadta, hogy legyen revízió. Ezt már akkor is végig tudják vinni – amint van 3 ajánlat – ha közben a tavalyi év lezárása megtörténik. Tehát semmi nem indokolja, hogy a revízió meglététől tegyék függővé az elfogadást.

 • Egy átfogó revízió végrehajtása eleve több hónap. A józan észnek is ellentmond, hogy hónapokra megbénítsák emiatt a város pénzügyi működését – holott a revízió a város működése mellett is folyhatna.

 • Az sem valós hivatkozási alap az el nem fogadásra, hogy ők nem akarnak jogi felelősséget a nyakukba venni emiatt. Jogilag, a testületi döntésekért a képviselők nem vonhatóak felelősségre. Sajnos, a blokkolók által okozott jelentős anyagi kárért sem vonhatóak felelősségre ezek a képviselők… Egyedül a polgármester, az alpolgármester és a jegyző tarthat jogi számonkéréstől bármilyen ügyben.

 • Érdekes módon, jogi felelősségre vonástól tartanak amiatt, ha elfogadnák a már megtörtént, minden esetben a testület által törvényesen megszavazott, tavalyi év közbeni költségvetési módosításokat, amikben minden szabályos, törvényes volt.
  Ugyanakkor nem tartanak jogi felelősségtől amiatt, hogy hónapok óta törvénytelenül jár el a testület azzal, hogy nem fogadja el a rendeletet, előtte meg az idei költségvetést? Amiért már büntetést is kapott a testület, a hivatal? Nem tartanak jogi felelősségre vonástól amiatt, hogy mondvacsinált indokokkal, feleslegesen milliárdos mínuszt csinálnak a városnak, hogy csődbe viszik a várost?

Mindezekből kitűnik, hogy nekik itt megint csak nem a város érdeke az elsődleges.

4. Legutóbb a 6 blokkoló már eljutott odáig, hogy semmiképpen nem fogják elfogadni a rendeletet, majd a főispán megoldja.

 • Ha a főispántól várják a rendelet elfogadását, az több hónap. Mire odakerül az ügy, hogy a főispánnak KELL megoldania, az az oda-vissza határidők kötelező kivárása miatt kb. november vége. Addig nem jön állami támogatás, addigra emiatt már kb. 700 millió Ft mínusza lesz a városnak. A város saját adóbevételeiből fizettek már most is fizetést. A még befolyó adók novemberig valószínűleg nem lesznek elegendőek mind a fizetések, mind a többi sürgős fizetnivaló – pl. a villanyszámlák, a közétkeztetés, a folyamatban lévő fejlesztések stb. – finanszírozására.

 • Ha nem lesz fizetés, nagyon sok dolgozó felmond: nem lesz elég óvónő, nem lesz elegendő hivatali dolgozó, nem lesz elég idősgondozó. Ez a családok életére is ki fog hatni.

 • Ha nem lesznek fizetve a város számlái, nagyon sok dolog megszűnik: nem lesz közvilágítás, nem lesz gyermekétkeztetés, nem lesz helyi buszközlekedés, nem lesz hivatali ügyintézés, stb. Ezt is mindenki érezni fogja.

Valóban ez lenne a város és lakónak érdeke, amire mindig hivatkoznak? Nagyon nem.

5. A blokkolók azt látják egyedüli megoldásnak, hogy a polgármester mondjon le. Mert csak akkor lesz rendben a város, szerintük.
De mi történne, ha lemondana a polgármester? Miben lenne más a város helyzete?

 • A jövő évi választásokig új választást már nem lehetne kiírni. A polgármester ha lemond a polgármesterségről, a testületi tag státusza megmarad. Valószínűleg a jelenlegi alpolgármester vezetné tovább a várost a következő választásig, ugyanúgy 6-6 képviselő maradna a két oldalon, semmi nem változna.
  Ha a polgármester megszűnik polgármesternek lenni, akkor már el tudnák fogadni a rendeletet?

 • Ha a polgármester úgy mondana le, hogy képviselő sem maradna: akkor rögtön elfogadnák a rendeletet?
  Akkor már nem állnának fenn az aggályaik az elmúlt évre vonatkozóan?
  Akkor már el lehetne fogadniuk, a revízió lezajlásától függetlenül is, hogy jöjjenek az elmaradt pénzek?
  Akkor kiderülne, hogy semmi nem volt valós abból, amire eddig hivatkoztak, egyedül a polgármester lemondatása volt a céljuk?
  Kiderülne, hogy személyes bosszú miatt voltak képesek tönkretenni több száz ember megélhetését, létbiztonságát?

 • Ha a polgármester lemondása után sem fogadnák el a rendeletet: a városnak így okozott sok száz milliós hiányt hogyan gondolják? Kire akarják utólag ráverni? Ebben az esetben már csak rajtuk múlhat, itt már megkérdőjelezhetetlen lenne, hogy ők lesznek a felelősek a város anyagi csődjéért – hiszen a polgármester itt már nem lenne képben.

 • Ha december 5-ig nincs elfogadott rendelet, a város VÉGLEG ELVESZÍTI a most visszatartott állami támogatást, kb. 800 millió forintot. Ha ehhez hozzávesszük a szintén az el nem fogadás miatt meghiúsuló gázmotor projekt visszafizetési kötelezettségét, és az addig felhalmozódó számlatartozásokat is – közel 1,5  MILLIÁRD forint mínusszal kezdené a város a következő évet!
Tényleg a város érdekében cselekszenek a blokkolók??
Mi történne, ha a jelen felállás mellett a város anyagi csődje bekövetkezik?
 • A kormányhivatal kinevezne egy csődbiztost, aki a pénzügyi kiadásokról eldöntené, melyek kerülhetnek kifizetésre, melyek nem (hasonló formában működik pl. Pécsen is az ottani önkormányzat.

 • A polgármester maradna a polgármester, dönteni továbbra is a testület döntene mindenről, ugyanolyan 6-6 felállásban.

 • Tehát semmi nem változna, azon kívül, hogy óriási anyagi kár érné a várost és a lakókat.

 • Nem térhetne vissza polgármesterként csak úgy egyik korábbi polgármester sem, nem neveznének ki egy új embert sem a város élére központilag.
 • A folyamatban lévő nagy értékű költségvetési csalás ügyében folyó nyomozás sem állna le ebben a helyzetben, de újabb ügyek felderítésére valószínűleg már nem lenne mód. (Talán ez a cél, ez mindennek a mozgatórugója? Hogy nehogy kiderüljön valami hasonlóan fajsúlyos dolog, mint az uszoda ügy, ami már most vádemelési szakaszba lépett?)
Akármelyik verziót nézzük: egyiknek sincs semmi értelme, új polgármester a jövő évi választásoknál hamarabb nem kerülhetne a város élére.
 
Ha most elfogadnák a rendeletet, és működhetne a város az eredeti költségvetése szerint, a választásokon ki lehet állni alkalmasabbnak vélt jelölttel, és a városlakók majd döntenek.
Igaz, már így is jelentős anyagi veszteséget szenvedett a város a blokkolók ügyködése miatt amit már nem tudnak visszacsinálni. De jogilag felelősségre sem vonhatóak miatta…
 
És az a legborzasztóbb, hogy ugyanúgy, ahogy az előző években, végig működhetett volna a város, ha nem kezdik meg ezt a hónapok óta tartó blokkolást.
 
Sok mindenre volt betervezve pénz, aminek többsége meg is valósulhatott volna, de a blokkolók miatt ez is odalett.
Megfúrják a megvalósulás utolsó fázisában járó gázmotor projektet, ami sok száz milliós megtakarítást eredményezne a városnak a jövő évtől, amiből lehetne jobban fejleszteni. 
Ehelyett lesz belőle a városnak több száz milliós visszafizetési kötelezettsége…
 
Valóban van, aki képes elhinni, hogy ez a város érdeke?
MINDEN JÓZAN ÉSZNEK ELLENTMOND AZ, AMIT A 6 BLOKKOLÓ KÉPVISELŐ CSINÁL.
És semmi egyéb “haszna” nem lesz számukra egyik verziónak sem, mint a várost érő óriási anyagi kár, sok száz család megélhetésének bedöntése…
 • A jelen országos gazdasági helyzetben, amikor sorra állítják le az állami beruházásokat is, ugyan ki tudná felvirágoztatni a várost egy másfél milliárdos mínuszról indulva?

 • Úgy gondolják, a város lakóinak többsége buta, tudatlan, és nem követi a városi eseményeket?

 • Úgy gondolják, a városlakók beveszik, hogy mindenért a polgármester a hibás, amikor nagyon sokan követjük a testületi közvetítéseket, és látjuk, amit ott művelnek?

 • Azt gondolják a hatok, hogy a lakosok többsége el fogja hinni, hogy ők hatan a jók, akik a város érdekében cselekedtek?

 • Azt gondolják, hogy a kétszeri választási többséget alkotó városlakók majd rájuk fognak voksolni a választáson?
Az elfogadás híján hamarosan bekövetkező  negatív dolgok ugyanúgy fogják sújtani a fideszes városlakókat is, mint a többieket.
Az ő gyerekeiknek sem lesz óvodai ellátása,  étkeztetése, az ő idős szüleiknek sem lesz gondozója, egy csődbiztos irányítása alatt álló városban ők is éppen úgy elesnek minden fejlesztési lehetőségtől, mint a többiek.
 
Kedves fideszes városlakók!
 
Észhez kellene téríteni legalább egy képviselőjüket a hat közül.
Mert ha nem fogadják el a rendeletet… itt senki nem nyer, csak veszít.
Önök is.
Sokat.
 • Lehet utálni az ellenzéket, a polgármestert, a másképp gondolkodókat – de saját magukat, a saját városukat is utálják?

 • Nem baj, ha saját maguknak is ártanak, csak a “másik oldalnak” is rossz legyen?

 • Nem túl nagy ár bedönteni egy egész várost, azért, mert nem bírják kivárni azt a néhány hónapot, amíg a választáson dönthetnek másképp?
 
Ugye, nem bolondult meg mindenki teljesen?
Ugye, vannak még önök között olyanok, akiknek nem a párt vagy annak helyi nagyura számít mindenek felett, hanem előrébb való a saját városuk, a saját és gyermekeik jóléte?
Ugye, még felül tud kerekedni a józan ész az érzelmeken?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*