Gázmotor projekt eseményei időrendben

A GÁZMOTOR PROJEKT FŐ ESEMÉNYEI

A gázmotor projekt egy hét éven keresztül készült beruházás, ami – a rengeteg, több szálon futó párhuzamos történései és a rengeteg dokumentáció miatt – eléggé nehezen átlátható a lakosok számára. És ez kitűnő táptalajt ad mindenféle mendemondának, téves információ terjedésének, terjesztésének.

A leglényegesebb események időrendjét és a párhuzamosan zajló történések összefüggéseit próbáltuk meg ezzel az időrendi ábrázolással közérthetővé tenni.

2017
2017.09.12.

A támogató döntés megszületése.
(A projekt része volt a stadion, a tervezett uszoda, és a gyógyfürdő épülete is.)

2017.10.31.

Hatályba lépett a támogatási szerződés.

2018
2018.01.22.

A kiviteli terveket átvették.
De aztán nem történt semmi, a közbeszerzést sem indították el.

2018.szeptember

Hivatalba lépett az új polgármester - az előző polgármester korrupciós ügyét követő időközi választások után.

2019
2019.02.12.

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása megküldésre került a Közbeszerzési Hatóságnak.

2019.09.24.

Első szerződés aláírása
(termálvízkút kísérő gáz hasznosítása)

2019.09.25.

Második szerződés aláírása
(visszasajtoló kút és a hozzá vezető távvezeték kialakítása)

2020
2020.10.06.

A visszasajtoló kút és a távvezeték műszaki átadása megtörtént, a második szerződésben foglaltak teljesültek.

Vis maior

Az első szerződés kivitelezését elnyerő cég az első részszámla teljesítését követően leállt a munkával. Bűncselekménybe keveredtek, NAV zárolás alá került a cég és számlái is.

2020.10.10.

Az első szerződéstől az önkormányzatnak el kellett állnia. A kivitelező NAV zárolása miatt a város elveszítette a kifizetett több mint 55,2 m Ft előleget. Új közbeszerzést kellett kiírni.

2021
2021.03.19.

A sportpálya 34%-os új tulajdonosa a Balmazújvárosi Football Club lett. De erre a részre is 10 éves haszonélvezeti joga van a településnek. A sportpálya is szerepelt az eredeti tervekben. Ez a haszonélvezeti jog továbbra is biztosíthatta volna a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesülését. A hatóságok felé nem lett jelentve a tulajdonosi szerkezet módosulása.

2021.04.01.

Megindult a csődeljárás a kivitelező ellen.
(Lásd fentebb, 2019. 09.14-ei első szerződés). Ez még folyamatban van, ennek eredményétől függ, behajtható lesz-e a neki kifizetett 55,2 m Ft előleg.

2022
2022.01.19.

Az első közbeszerzési eljárás sikertelen lett, nem volt meg a szükséges 2 ajánlattevő.

2022.08.16.

Egyedi vis maior kérelem benyújtása az elveszített pénz miatt (55,2 m Ft).

2022.08.22.

Ráemelési kérelem benyújtása a megemelkedett költségek miatt (59,96 m Ft).

2022.09.27.

Az egyedi vis maior kérelmet elutasították.

2022.10.04.

A második közbeszerzési eljárás sikeres volt, aláírásra került az új kivitelezővel a feltételes vállalkozási szerződés.

2022.10.14.

Újabb vis maior támogatást kérő levél ment Oláh Gábornak a Miniszterelnökséghez.

2023
2023.01.29.

27-én megjött a támogató levél, 29-én pedig ki is utalta a Miniszterelnökség a vis maior kérelem összegét (55,2 m Ft).

2023.03.07.

Rendkívüli helyszíni ellenőrzést rendelt el az Irányító Hatóság, dr. Tiba István bejelentése alapján.

2023.03.16.

Az önkormányzat támogatási szerződés módosítási kérelmet adott be, hogy a haszonélvezet miatt része maradhasson a projektnek a sportpálya.

2023.05.04.

Hatályba lépett a vállalkozási szerződés.

2023.05.12.

Megtörtént a munkaterület átadása a vállalkozónak.

2020.10. - 2023. 07.

A vis major ügyben elveszített pénz miatt hosszan tartó szakmai tárgyalások folytak az önkormányzat és az irányító hatóság között. A tárgyalásokon elhangzott ötletek, javaslatok alapján kerültek árdolgozásra a tervek. Be lett vonva a Semsey kastély és a Humán Szolgáltató Központ Debreceni u. 12. szám alatti épülete is.

2023. április 24-én dr. Tiba István írásban, majd pedig májusban a Miniszterelnökségen szóban is kijelentette: nem engedi a klub, a stadion területén a fejlesztés kivitelezését „mert az kárt tesz a klub résztulajdonában”.

 

2023.07.13.

Az Államkincstár elutasította a szerződés módosítási kérelmet - az előzetes megbeszéléseken elhangzottak ellenére.

2023.07.24.

Szabálytalansági eljárás indult.

2023.07.26.

Az önkormányzat újabb támogatási szerződés módosítási kérelmet adott be azzal, hogy kiveszi a stadion épületét, áttervezteti a projektet úgy, hogy ne sérüljenek a feltételekben előírtak, és 11.08-ra módosuljon az átadási határidő. Ennek az előzetes egyeztetéseken semmi akadálya nem látszott.

2023.07.31.

Az önkormányzat megküldte a válaszokat a szabálytalansági eljárás során megfogalmazott kifogásokra.

2023.09.05.

Az újabb támogatási szerződés módosítási kérelem is elutasításra került. Tehát nem engedték sem benntartani, sem kivenni a szabálytalannak tartott projekt területet.

2023.09.13.

Az önkormányzat a támogatási szerződés módosítás elutasítása ellen kifogással élt – az irányító hatóság ezt elutasította.

2023.09.15.

A szabálytalansági eljárás lezárult. Megállapították, hogy 2021-ben nem lett jelentve időben, hogy lett egy 34%-os résztulajdonos az egyik megvalósulási helyszínen. Megállapították továbbá azt a tényt, hogy a korábban többszörös egyeztetésen átbeszélt változtatásokat nem engedélyezték.

2023.09.20.

A megállapítottakra vonatkozóan jogorvoslati kérelmet nyújtott be az önkormányzat.

2023.11.04.

A jogorvoslati kérelmet elutasították. A teljes projekttől elállt a Miniszterelnökség, és visszaköveteli a 400 m Ft-ot és kamatait úgy, hogy az értesítés időpontjában a kivitelezés 90%-os készültségen állt. Az ingatlan kérdés kezelhető lett volna egy támogatási szerződés módosítással, mint ahogy ezt az irányító hatóság korábban - és ezt a döntést követően is - többször engedte. Máshol, hasonló esetekben a projektek büntetése – amennyiben egyáltalán volt - max. a projektmenedzsmenti díj elvonása lett.

2023.11.23.

Megérkezett a fizetési felszólítás a projektösszegre és a kamataira.

2023.11.30.

Az önkormányzat ügyvédi kifogással élt a fizetési felszólítás ellen. Erre még mai napig (2024.01.05.) nem érkezett válasz.

2023.12.13.

A beruházás mindezen események mellett folyamatosan haladt, nem állt meg. December 13-án a projekt lezárásra került, a kivitelező a munkálatokat készre jelentette és megtörtént a műszaki átadás.

Ugyanez az eseményfolyamat egy képen ábrázolva (számítógépre, laptopra letöltve igény szerint nagyítható. Letöltés: kattints jobb egérgombbal a képre, és válaszd a Kép mentése másként opciót.)

Forrás: a városi Facebook oldalról
https://balmazujvaros.hu/hirek/1852-gazmotor-projekt-magvalosulasanak-lepesei

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*