FFN

FFN
6 blokkoló képviselőnk közül 3 megelégszik azzal, hogy “csak” az ülésteremben végzi kártékony tartózkodó tevékenységét.
A másik 3 viszont igen aktív az internetes tartalomgyártásban – csak sajnos ezek a tartalmak mindig azonnal cáfolható hazugságokkal, egészen elképesztő csúsztatásokkal és ferdítésekkel, tények helyett személyeskedésekkel vannak tele.
 
Olyan ütemben gyártják ezeket a hamis tartalmakat, hogy képtelenség mindent cáfolni idő és kapacitás hiányában – de hoztam ma egy “kiemelkedő gyöngyszemet”.
Ferenczi képviselő asszony nem elégszik meg a kamillás csoportban publikálással, ő főleg a hivatalos képviselői oldalára gyártja szinte naponta a videóit, láthatóan rengeteg időt és energiát ráfordítva. Képviselői oldalát bátran átnevezheti FFM (Ferenczi Fake News) magazinra.
 
Tegnap egyenesen kétszer is felvette és feltette ugyanazt a témát, nagyon hasonlóan, mindkétszer ugyanolyan gesztikulációval és hangsúlyozással előadva, ahogy a jó mesemondók. Ennek okát nem tudni. A második videójából kihagyott egy részt ami az elsőben benne volt, és beletett egy új részt.
  • Kihagyta azoknak a papíroknak a lobogtatását, amire a hivatalban azt mondták, hogy Facebookra nem viheti ki – nos, ő azért megoldotta, hogy olvashatóan mégis ott legyen.
  • És belevett egy képviselő társait szapuló részt, aminek a kiindulási témájához éppen semmi köze nem volt.
A tegnapi második videója szövegét 9 részre osztottam fel, és nem meglepő módon, mind a 9 rész igencsak problémás.
 
Kiemelnék egyet, ami valami egészen elképesztő.
Olyan szinten a valóságtól elrugaszkodottnak mutatja a képviselő asszony szövegértelmezését (?), lelkiállapotát (?), mentális állapotát (?), hogy erre nehéz szavakat találni.
Az ominózus rész (a többi a vonal alatt):
3) Már csak egy ilyen pici hiányozna ahhoz, hogy a dolgozók megkapják a fizetésüket, hisz a polgármester is elmondta tegnap, 30-40 millió forint kellene már csak a likvid hitelből.
A polgármester úr tegnapi bejelentkezésében a 30-40 millió forint ebben a mondatban hangzott el, 1:50-től. (https://www.facebook.com/hegedusbalmazujvarosert/videos/378726984578630)
“Úgy látom, hogy a képviselő asszony nem tudja értelmezni azt a szabályt, hogy amíg nincs fedezete, tehát amíg a főispán úr nem alkotja meg a két rendeletet, addig teljesen mindegy, mekkora összeget, nem tudunk felhasználni, főleg nem 30-40 milliós, vagy bármilyen milliós összeget a folyószámla hitelből.”
Képviselő asszony tulajdonképpen a fehérről állítja, hogy fekete.
 
———————————
 
A videó teljes szövege és a cáfolatok egyben
 
Kicsit hosszú, de nagyon tanulságos a képviselő asszonytól származó információk hitelessége tekintetében:
1) Tisztelettel köszöntök mindenkit! Tegnap megint kihúztam a gyufát a mi polgármesterünknél. Képzeljék el, egész egyszerűen, mint önkormányzati képviselő fogtam magam, és be mertem menni a polgármesteri hivatalba a polgármester engedélye és tudta nélkül. Odamentem a jegyző úrhoz, és kértem, a számlák egyenlegét mutassák meg, és kértem, hogy mutassák meg, hogy a likvid hitel valóban rendelkezésre áll.
Képviselő asszony eddig is bármikor bemehetett a hivatalba, eddig sem kellett hozzá a polgármester engedélyét kérnie.
A likvid hitel felhasználhatóságáról már korábban is kért és kapott szóban információt, hogy nem lett felhasználva, rendelkezésre áll.
Most képviselő asszony saját szemével is meggyőződött arról, hogy akkor is valós tájékoztatást kapott.
2) Hát ez nagyon nagy probléma, hogy ez kiderült, mert azért kiderült, hogy ezeken a bankszámlákon összesen azért elég sok pénz van.
Probléma, hogy kiderült, valóban rendelkezésre áll a likvid hitel? Miért is?
Vagy az probléma, hogy a többi számlán is ott vannak azok a pénzek, amik másra nem költhetőek?
Ha megvan a pénz, az a baj? Ha nem lenne meg, nem az lenne a baj? (Van sapka, nincs sapka szindróma.)
Vagy azért baj, mert megdőlt amit korábban rendre hallottunk, hogy ellopták a pénzeket?
Próbálom értelmezni.
3) Már csak egy ilyen pici hiányozna ahhoz, hogy a dolgozók megkapják a fizetésüket, hisz a polgármester is elmondta tegnap, 30-40 millió forint kellene már csak a likvid hitelből.
A polgármester úr tegnapi bejelentkezésében a 30-40 millió forint ebben a mondatban hangzott el, 1:50-től. (https://www.facebook.com/hegedusbalmazujvarosert/videos/378726984578630)
“Úgy látom, hogy a képviselő asszony nem tudja értelmezni azt a szabályt, hogy amíg nincs fedezete, tehát amíg a főispán úr nem alkotja meg a két rendeletet, addig teljesen mindegy, mekkora összeget, nem tudunk felhasználni, főleg nem 30-40 milliós, vagy bármilyen milliós összeget a folyószámla hitelből.”
4) A munkabérek kifizetése minden mást megelőz, mindent. Az összes számlát, amit lehet – mert van olyan, amit nem lehet, például a közfoglalkoztatottak támogatását nem lehet felhasználni – de mindent, amit lehet, a dolgozók kifizetésére, fel kellene használni.
Minden összeget, amit eddig lehetett, azt már felhasználták a saját bevételekből. Ami nem lett felhasználva, nyilván azért nem, mert jogszabályi megkötések vannak.
Ha erre rákérdezett volna képviselő asszony, biztosan kapott volna erre is választ az ott lévő pénzügyi vezetőtől, aki ezzel képben van. De nem kérdezett (lásd majd lentebb.)
5) A polgármester még mindig zsarolja a dolgozókat, és bennünket is természetesen.
Ugyanez a zsarolás szó jelent meg Tiba képviselő úr szintén tegnapi videójában, feltételezhetően “teljesen véletlenül egyszerre gondolták ugyanazt”. A képviselőknek nincs már módja a rendeletek elfogadására, hiszen 13-án a Kúria tanácsa meghozta a döntést, a főispán megkapta a rendeletek megalkotására a határidőt, és ez 15-én a Közlönyben is megjelent, tehát innentől kezdve lehetőségük sem lenne már a képviselőknek a rendeletek megalkotására.
6) Azt nem tudom, hogy Molnár Péter képviselő társamnak vajon mennyi volt a júdáspénz. Neki is, a másiknak is, a harmadiknak is, a negyediknek is. Annak az öt képviselőnek. Mert hogy Dobiné Julika képviselő társam háza előtt, Molnár Péter képviselő társam, aki gyerekeket vitt tüntetni az utcára, igen, megkérdezte, a hangosbemondóba, hogy mennyi volt a júdáspénz. Visszakérdezek, mert szerintem mindenki magából indul ki. Neki vajon mennyi volt? Mennyi, hogy idáig vezessék ezt a várost? Vajon ez mennyibe került nekik?
Nem igazán érthető, hogy ez a közbevetés, ami témájában teljesen más, mint a videó többi része, ez most hogy is jött ide. (Ez nem szerepelt az első videóban.)
Molnár Péter képviselő úr nem gyerekkel/gyerekekkel volt a tüntetésen. Képviselő asszonynak ebben is hamisak az információi. Mivel nem volt ott, így hallomásból tájékozódott, de nem ellenőrizte az információt. Mi többen, akik ott voltunk, megerősíthetjük, hogy képviselő úrral nem voltak gyerekek. Volt, aki hozta a gyerekét, de nem ő volt.
A többi részre reagálva: ha ezt a részt olyan fontosnak tartotta képviselő asszony belevenni az első videóhoz képest, akkor igencsak érzékeny területet érinthetett… Ha rá vonatkoztatnak pletyka szintű információt, azt sérelmezi, de ő maga bátran műveli másokkal szemben ugyanezt folyamatosan.
7) Van még egy másik nagyon aljas húzása a polgármesternek. A kör most már bezárul lassan. Látszik. Meglesz a rendeletmódosítás az idén. Még az idén. Tehát nem igaz, hogy a város el fogja veszíteni a támogatást, mert meglesz a rendeletmódosítás az idén. Lehet, hogy nem az idén kapjuk meg, majd januárban. De meglesz. Tehát az hazugság, hogy a város csődbe megy, mert elveszítjük az állami normatívát. Ez is megdőlni látszik.
Amikor a kormányhivatal rájött, hogy itt valóban komollyá válhat a helyzet, egyeztetésre hívták a polgármestert és az illetékes vezetőket. Felmérve a tudott átfutási határidőket az ügyintézésben, és tudva, mekkora munkával jár ezeknek a rendeleteknek a megalkotása,  főispán úr elsőre úgy saccolta, november-decemberben nem esélyes, hogy elkészülnek a rendeletek. Éppen ez lehet az oka annak is, hogy már jó előre elkezdték bekérni az iratokat, még a kúria döntése előtt, hogy ezt az előzetesen jósolt időt jelentősen csökkenteni tudják, és még  az idén készen lehessenek.
 
Az első, hivatalos helyről származó információk úgy szóltak, hogy ha december 5-ig nem lesz rendelet elfogadás, elveszíti a város a zárolt pénzt. Ezt az információt kapta az önkormányzat a kormányhivatallal folytatott korai egyeztetések egyikén, így ez hangzott el a művelődési házban tartott polgármesteri tájékoztatón.
 
Mivel ilyen helyzetre, amiben most vagyunk, még nem volt példa, így nagyon sok olyan kérdés van az ügyben, amire igazából a kormányhivatalnál sem tudták még a pontos válaszokat, az eljárásrendet, így nekik is tovább kellett menniük a kérdésekkel.
 
Így adódott ez ebben a dologban is. Mindig a hivataloktól származó, éppen akkor aktuálisan kapott információkat adta tovább polgármester úr is (és mi is, akik írtunk a témában).
Ha a hivatal változtatott a korábbi közlésén, az nem róható fel a polgármesternek, hogy hazudott volna.
 
Talán éppen így járhatott képviselő asszony is a kapott információival – bár azt azóta sem tudni, ő hivatalos helyről kapta-e azokat. Amire 18-án még úgy hivatkozott a testületin, hogy “kellő időben meglesz”, az 20-án már úgy hangzott el tőle, “csak reménykedünk benne, hogy meglesz december 5-éig”.
8) Látszik, hogy van a számlákon pénz. Ezek a dolgozók már kaphattak volna egy félhavi fizetést. Legalább, hogy boldoguljanak a hónap első felébe is. Nem kapták meg, mert a polgármester így döntött.
Polgármester úr tegnapi bejelentkezéséből az is kiderült, hogy a pénzügyi osztály dolgozóinak elmondása szerint, amikor képviselő asszony bent járt, a likvid hitel egyenlegéről, keretéről kért tájékoztatást. A többi számlán lévő összegekről, azok pontos számáról, illetve azok felhasználhatóságáról egyetlen kérdést sem tett fel. Nem tudja sem a pontos összeget sem a felhasználhatóság vagy nem felhasználhatóság tényét sem.
9) És van még egy másik. A polgármesterünk, akinek most már nincs semmi joga, hogy átcsoportosításokat végezzen. Nincs hozzá joga, hogy ő önállóan 50-60 millió forintokat felajánljon a dolgozóknak. Jutalomként, fájdalomdíjként azért, mert nem kapta meg a fizetését a dolgozó, és azért nem kapta meg, mert a polgármester nem akarja kifizetni. És a polgármesterünk megígérte a dolgozóknak, hogy cserébe, december hónapban kapnak egy félhavi fizetést. Tudják, miből ígérte meg? Abból a tartalékból, amin pillanatnyilag nincs egy forint se. Mert papíron van, be van tervezve 123 millió forint telekeladásból származó bevétel az idén is. De nem folyt be, nem folyt be, tehát azt nem lehet elkölteni. Na ezt az aljas húzást megtette a polgármester, hogy a dolgozóknak megígérte, hogy ad egy félhavi fizetést, csak nincs miből. Abból lehet ígérni, ami nincs. A dolgozók nem tudják, hogy nincs. De remélem most már tudják, és nem hagyják magukat vezetni. Nem hagyják magukat vezetni.
A tartalék jelenleg valóban üres.
Képviselő asszony részéről jelenleg az csak puszta feltételezés, hogy a polgármester úr az eladni szánt ingatlan terhére tett ígéretet.
 
Mert ezzel kapcsolatban sem tett fel kérdést, hanem csak rögtön kitalálta, hogy biztos csak az lehet.
Tudjuk, volt már arra példa, hogy érkezett be olyan plusz bevétel, amivel a költségvetés tervezésekor nem számoltak, és amikor realizálódott, akkor kellett a testületnek döntenie a felhasználásáról.
 
Képviselő asszony nem tudhatja, hogy nincs-e most is kilátásban valami egyéb bevétel, amivel az ígéret megtételekor már számolhatott a hivatal.
Nem tartom valószínűnek, hogy a polgármester úgy tett volna ilyen ígéretet, hogy előtte a pénzüggyel ne egyeztetett volna. Pláne ilyen képviselők mellett, akik ugrásra készen lesnek minden olyasmit, amibe beleköthetnek…
 
Azt is világosan elmondta a videójában a pm, hogy amint a jogszabályi feltételek meglesznek – tehát amint el lesznek fogadva a rendeletek. Ami még nem most lesz. Addigra, elképzelhető, hogy látnak már valamilyen befolyó plusz bevételt.
 
Képviselő asszonynak talán inkább ezt is meg kellett volna kérdeznie, ahelyett, hogy információ nélkül ilyen vehemensen és ilyen stílusban azonnal tényként kinyilatkoztat valamit.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*