A TE felelősséged

A TE felelősséged

Nem vagyunk egyformák.

Ahány ember, annyiféle nézőpont, vélemény lehet egy és ugyanazon dologról.
Ez teljesen normális dolog.
Nem is lenne jó, ha mindenki, mindenről teljesen ugyanazt látná, gondolná.
A világ dolgait is mindig az eltérő nézőpontok kulturált “ütköztetése” vitte előre.
Minden fejlődés annak köszönhető, hogy mindig volt valaki, aki egy adott dolgot az addig megszokottól eltérően, másképpen szemlélt, más megoldásokat talált egy adott problémára.

A különböző nézőpontokkal és véleményekkel tehát nincsen baj.
Mindaddig, amíg az eltérő nézőpontok mindegyike a valóság, a tények ismeretén alapul.
Ha mindegyik álláspont, nézőpont képviselője ugyanazokból a valós, ellenőrizhető információkból indul ki.

A probléma ott kezdődik, ha torzított, hamis, nem a valóságnak megfelelő, nem ellenőrizhető információk alapján alkotunk véleményt.
Ha a tények helyett csupán az érzelmeinkre – szimpátiára vagy ellenszenvre – alapozva alakítjuk ki az álláspontunkat.
Hiszen ha a kiindulási információ hamis, nem lehet megfelelő az erre alapozva alkotott vélemény sem.

Azt hiszem, ezt a néhány, minden emberre, minden szituációra általánosan érvényes alapvetést mindenki el tudja fogadni igaznak.
Pártállástól függetlenül is, mert ez nem politikai hovatartozás, nem politikai szimpátia kérdése.

Tehát fogadjuk el közös kiindulási alapnak: ha az alap információ hibás, hamis, akkor az abból levont következtetés és vélemény is téves.

A nem valós információk elkerülése nem egyszerű kérdés a mai világban.

 • Egész “iparágak” szakosodtak az álhírek, kamu videók gyártására.
 • A technológia már olyan fejlett, hogy komplett videófilmeket tudnak elkészíteni bárkinek a szereplésével, úgy, hogy az adott illető valójában nem is volt ott, akár nem is tud róla…
 • A fizetett hirdetések, a közösségi oldalak térnyerésével a világ másik szegletéből is azonnal kapunk mindenféle – a távolság miatt ellenőrizhetetlen – információt.
 • Olyasmikről, amik korábban is megvoltak, csak a távolság, a technológia fejletlensége miatt nem, vagy csak ritkán és késve jutottak el hozzánk az erről szóló hírek.

A nem ellenőrizhető információk esetében senki – ismétlem: senki – nem lehet abban teljesen bizonyos, hogy amit ő hallott, látott, olvasott, az teljes egészében megfelel a valóságnak.

Csak eldönteni tudja, hogy az adott hírt elhiszi vagy sem. 

Ezt a döntését pedig az információ által benne kialakult érzelmek, és az információt közreadó forrás iránt érzett szimpátiája vagy ellenszenve alapján fogja meghozni.
De egy ilyen érzelmeken alapuló személyes döntés közel sem azonos azzal, hogy az adott információ valóban hiteles, vagy sem.
És nem: a “józan paraszti ész” nem minden esetben elegendő…

Könnyebb dolgunk van, ha olyan információkról kell döntenünk, amiket van lehetőségünk ellenőrizni.
Jellemzően ide tartoznak pl. azok a hírek, amik a lakókörnyezetünket érintik.
Hiszen helyben, a saját lakóhelyünkön talán könnyebb utánajárni, utánanézni dolgoknak.

Az is tény sajnos, hogy mindig is voltak, és valószínűleg mindig is lesznek olyanok, akik szándékosan manipulálják, átírják, hamisítják az információkat.

Azaz szándékosan megtévesztik az embereket, hogy valamit ezzel elérjenek.
Ennek oka lehet anyagi érdek, hatalmi érdek, akár politikai érdek is, az indíttatás sokféle lehet.

 

És hogy miért írok most mindezekről?

 

Szomorúan tapasztalom városunkban (és országosan is) a politika miatt kialakult helyzetet.

Rendszeresen követem a helyi testületi ülések élő közvetítéseit, és mivel jó néhány dologról cikket is írtam itt a blogon, ezek miatt a korábbi évek testületi és bizottsági üléseinek jegyzőkönyveibe is eléggé beleástam magam információszerzés miatt.
Azt hiszem, a városlakók többsége ezt nem teszi meg – ami persze nem baj.

Hiszen az lenne a normális, hogy a lakosságnak ne kelljen ilyen mélységben foglalkoznia a helyi ügyekkel (sem).
Hiszen azért választottunk képviselőket, azért bíztuk rájuk a város ügyeinek intézését, mert mi hétköznapi lakosok, nem akarunk, nem tudunk ezzel kellő mélységében foglalkozni.

Azonban az utóbbi időben Balmazújvároson folyamatosan tanúi lehetünk annak, hogy egyes önkormányzati képviselők a meghatalmazásukkal visszaélve, nem azt a munkát végzik, amire megbízást kaptak tőlünk, városlakóktól. 
Néhányan rendszeresen félretájékoztatják a lakosságot a nagy nyilvánosság előtt, sokszor saját nem megfelelő tájékozódásuk, és tények helyett érzelmeken alapuló döntéseik miatt.

És sajnos már arra is több bizonyíték van, hogy nem riadnak vissza a hamisított videók, összevágott szövegek, illetve számtalan csúsztatást és félrevezetést tartalmazó videók terjesztésétől sem, azaz: szánt szándékkal, tudatosan tévesztik meg a lakosságot.

Különböző törvénytelenségeket emlegetnek, ugyanakkor ezen esetek egyikében sem tesznek feljelentést.
Bedobnak valami “nagy botrányos hírt” a közbeszédbe, de bizonyítékokat egyetlen esetben sem mutatnak fel.
Ha valóban biztosak lennének az állításaikban, és bizonyítékaik is lennének, a feljelentés megtétele törvény által előírt kötelezettségük lenne!
Ezért a feljelentés hiánya egyértelműsíti, hogy nincsenek bizonyítékaik az állításaikra.

A felelősségük ebben azért is óriási, mert azok az emberek, akik – politikai vagy egyéb alapon – velük szimpatizálnak, tőlük informálódnak – nagyon sok esetben így valótlan információkat kapnak.

 • A tőlük kapott információkat készpénznek veszik, igaznak hiszik – és mivel érzelmi alapon döntenek, és se idejük, se kedvük hozzá, nem ellenőrzik azokat.
 • Aztán a valótlan (ám általuk igaznak hitt) információk alapján alkotnak véleményt, az alapján bírálnak dolgokat, embereket, történéseket.
 • És a (valótlan információn alapuló) tévesen meghozott álláspontjukat ők is terjesztik, becsapva ezzel másokat is (még ha akaratukon és tudtukon kívül is).

Ez pedig sajnos már odáig vezetett helyi szinten, hogy nem ellenkező vélemények, és azok közti megállapodásra törekvés van – hanem ellenségek vannak.

(És ugyanez országos szinten is megfigyelhető.)

Városunkban is olyan szintű nyílt ellenségeskedés folyik a két politikai tábor között, a két részre szakadt lakosság között, amit már nagyon nehéz visszafordítani, kibékíteni.

Már olyan régóta megy az adok-kapok, mindkét oldalról, hogy a személyes érzelmi sértődöttségeket már igencsak nehéz félretenni.

 

Nehéz, de nem lehetetlen.

 

Egyetlen dolog kellene hozzá:

Az, hogy minden lakos, mindenki, aki nyilvánosan véleményt nyilvánít bármilyen ügyben, aki bírál valakit bármiért – az egy dolgot tekintsen magára nézve is kötelezőnek.

Ellenőrizze a kapott információt, és csak olyasmiben mondjon “ítéletet”, amiben meg tudott győződni arról, hogy a tényeknek megfelelő információkat kapott.
És ne is fogadjon el senkitől olyan információt hiteles forrásként – egyik oldalról sem! – ami mellé nem kap bizonyítékokat.

Az “úgy hallottuk”, az “azt mondják”, a “sokak szerint”egyik sem hiteles forrás és nem is bizonyíték semmire. 

Bármilyen ismert vagy “nagy ember” mondja is azokat.
(Az olyan hírforrás pedig, aki sokszorosan pereket vesztett korábban valótlan hírek, rágalmak terjesztéséért, egyetlen normálisan gondolkozó ember számára sem lehet elfogadható hiteles forrásként!)

A jegyzőkönyvek, hivatalos dokumentumok, meghozott, életbe lépett határozatok, rendeletek, törvényi hivatkozások, ítéletek sokkal inkább tekinthetőek valós információk forrásának, mint a személyes érzelmek alapján eltorzult, vagy eltorzított, szóban, videóban vagy írásban közzétett egyéni megnyilvánulások.

Ez megint csak egy olyan tény, olyan alapvetés, amit senkinek sem szabadna megkérdőjeleznie: Híreket csak hiteles forrásból, és ellenőrzötten. Nem pletykák alapján ítélni, hanem tények alapján.

Ha csak ezt az egy dolgot hajlandó lenne mindenki tudatosítani magában, és mindenki kritikusabban állna a kapott információkhoz és a véleményalkotáshoz – nem itt tartana a város közélete. 
És az országé sem.

Ha maradunk helyi szinten: az alaptalan vádak, a hazugságok, a hírhamisítások minden esetben egyszerűen ellenőrizhetőek azok számára, akik a valós tényekre kíváncsiak.

Az utóbbi időben sokszor tapasztalhattuk, hogy az Önkormányzat bárki által ellenőrizhető formában, tényekkel, dokumentumokkal, törvényi hivatkozásokkal alátámasztott közleményekben tisztázza az egyesek által terjesztett hamis információkat.
Ám sajnos, még egyetlen helyreigazítást, elnézés kérést sem láttunk azoktól, akik a valótlanságot terjesztik – hiába ott az egyértelmű és bizonyított cáfolat. Az általuk félreinformált emberek figyelmét sem hívják fel arra, hogy „elnézést, tévedtünk”, hanem meghagyják őket a hamis információk tudatában. Ezt sem lehet mással magyarázni, mint a szándékos megtévesztés motivációjával.

Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy a normális az volna: aki állít valamit, annak kellene bizonyítani az állítását – nem pedig a megrágalmazottnak kellene folyamatosan bebizonyítania a maga igazát. Mindaddig, amíg valami nem bizonyított, mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, a törvény előtt is.

Mindaddig, amíg valaki csak állít valamit, de bizonyítékkal nem tud szolgálni, az általa terjesztett állítás nem több, mint pletyka, mendemonda, szóbeszéd, rosszindulatú rágalmazás. Semmiképpen sem lehet alapja megalapozott véleménynek.

Ha számodra fontos az, hogy

 • ne nevessenek ki a megvezethetőséged miatt a hátad mögött;
 • ne válj a politikai porondon mások játékszerévé;
 • a környezeted dolgaival kapcsolatban a valóságnak megfelelő információid legyenek…

az bizony a te felelősséged, hogy honnan és hogyan tájékozódsz.

 

A te felelősséged, hogy fenntartások nélkül hagyod magad az érzelmeid által vezérelt döntést hozni, vagy utánanézel egy állítással kapcsolatban a másik oldali állításnak/cáfolatnak.

A te felelősséged, hogy megköveteled a hírek hozóitól a bizonyítást, az általad is ellenőrizhető tények, hiteles források megjelölését egy-egy állítással kapcsolatban, vagy ellenőrzés nélkül terjesztesz bármit, amit attól kapsz, aki számodra szimpatikus.

És az is a te felelősséged, hogy tudatosan próbáld meg leválasztani egy hírrel kapcsolatban, mik a tények, és mik a rárakódott, azt torzító személyes vélemények.

Ez bizony nem mindig könnyű.

De kell, hogy tiszteld magad annyira,  hogy ragaszkodsz a hiteles információkhoz. Hogy nem hagyod magad átverni, megtéveszteni, senki semmilyen önös érdeke miatt.

És még így is lehet, hogy a másokétól eltérő lesz a véleményed, de így legalább közös a kiindulási alapotok.

Megteheted azt is, hogy nem foglalkozol ezekkel a dolgokkal, hogy nem informálódsz, hogy a készen eléd tett információkat tényként fogadod el, és bőszen terjeszted is azokat.
Viszont ebben az esetben számolnod kell azzal, hogy nagy valószínűséggel éppen az fog téged legjobban kihasználni, becsapni, a maga céljainak megfelelően manipulálni, akiben bízol.

Azt nyilván te sem vennéd jó néven, ha valaki úgy kritizálná pl. a munkádat, hogy fogalma sincs róla, sem információi, sem tudása nincs meg annak megítéléséhez és végzéséhez sem, csak a szomszédodtól hallotta, hogy te rossz szakember vagy…

Gondolj mindig erre az egyszerű példára, mielőtt bárhol, bármivel kapcsolatban véleményt alkotsz, vagy megnyilvánulsz.

Ha szeretnéd, hogy Balmazújváros lakossága újra háborúskodás nélkül, békésen élhessen együtt, hogy a város ügyei normális mederben haladhassanak, és ezért hajlandó vagy tenni is – politikai hovatartozástól függetlenül – várlak a Facebook csoportomban:

>>>Civilek egy békés Balmazújvárosért

Iratkozz fel a lap tetején a blogértesítőre, ha nem szeretnél lemaradni a friss cikkekről.
Ha támogatnál abban, hogy több időm legyen írni, >>> ITT megteheted. Köszönöm!

1 Comment on “A TE felelősséged

 1. Köszönöm Orsi! Köszönöm azt a sziszifuszi munkát, amit ezekbe a blogokba bele invesztállsz, remélem sokan lesznek akik levonjak a tanulságot és átgondoltabban alkotnak véleményt a város és az ország működésével kapcsolatosan is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*