“Már megint hazudik…”

“Már megint hazudik…”

Augusztus 3-án egy olyan írás jelent meg az egyik helyi csoportban országgyűlési képviselőnk neve alatt, ami elég sok gondolatot előhozott. Elnézést, hogy kicsit hosszúra sikeredett ez az írás – de még mindig nem kötelező engem olvasni 🙂

Nézzük meg csak pusztán a bejegyzést, és annak (valóság)tartalmát.

Tiba István eredeti bejegyzése elérhető >>>ITT.

A bejegyzésben is hivatkozott, és ahhoz képként is csatolt nyilatkozat:

A bejegyzésben is hivatkozott, és ahhoz képként is csatolt testületi ülés jegyzőkönyvének hivatkozott részlete a rendelet szövegével (eredeti jegyzőkönyv elérhető >>>ITT  97-98. oldal)

Nézzük a tényeket:

 1. A hitelfelvételről szóló határozatban (2022-ben) a normál ügymenetben bízva döntött a testület.
  Ha lesz saját bevétel, az legyen a likvid hitel fedezete.
 2. A 2023-as költségvetést az állami normatíva folyamatos érkezésével tervezték. A költségvetés bevételi oldalának jelentős részét teszi ki az állami támogatás, amit az önkormányzatnak még ki is kell egészítenie önerővel, mert az állami támogatás önmagában nem elegendő minden abból finanszírozott tétel kifizetésére.
 3. Jelenleg hosszú hónapok óta nincs normál ügymenet az önkormányzatnál. Tavaly év vége óta szinte folyamatosan állnak az ügyek a hatok blokkoló munkája miatt:
  – először a 22-es zárszámadás el nem fogadásával
  – utána a 23-as költségvetési rendelet tervezet el nem fogadásával
  – majd most a 22-es évet lezáró költségvetési rendelet módosítások el nem fogadásával
  blokkolják a hivatal és a város működését. És már másodjára érték el, hogy nem érkezik az állami normatíva.
 4. Jelenleg már második hónapja nincs normatíva, viszont folyamatosan vannak nem halasztható kiadások is: ezeket a meglévő csekély saját bevételből kellett fedezni, ami mostanra szinte el is fogyott. Folyamatos újratervezés van, a lehetőségeken belüli átcsoportosítások, egyéb megoldások (mint pl. most a helyi adók lehetőség szerint korábbi befizetésének kérése a cégektől). De ez hosszú távon nem működőképes, hiszen a költségvetés tervezet jelentős részét adja az államtól érkező pénz – ha ez nincs, minden borul.
 5. Mindeközben jelentős önkormányzati adósság is felhalmozódott már ugyanezen ok miatt. A csekély saját bevétel nem elegendő a (normál esetben) a normatívából fedezett dolgok (pl. dolgozói bérek) és a számlák egyidejű fizetésére.
 6. Az önkormányzatnak kétszer van egy évben jelentősebb bevétele: márciusban, és szeptemberben érkeznek a helyi iparűzési adó befizetések. A márciusi már jórészt felhasználásra került, a fentebb írt tényezők miatt, minden halaszthatatlant a saját bevételekből kellett fedezni az állami támogatás elmaradásakor.
 7. Tény az is, hogy a nyilatkozat szövegezésébe az az egy mondat hibásan került be. Ez a hibás mondat viszont a felsorolt tényeken nem változtat. Ennek az egy rosszul bekerült mondatnak nincs kihatása arra, hogy a teljes képet látó és a hosszabb távú következményekkel is számoló felelős szakemberek amellett döntöttek és arról nyilatkoztak, hogy nem látják biztosítottnak a hitel felhasználhatóságát. A döntések hamarabb születtek, mint a nyilatkozat, nem  a nyilatkozat “hibás” információja hatására döntöttek “rosszul”.
 8.  

Levonható következtetések:

 1. A hat képviselő ténykedését látva joggal lehet arra számítani, hogy az év további részében is bizonytalan lesz az állami támogatás sorsa. Nem látni arra biztosítékot, hogy még az idén, december 5-ig elfogadnák a költségvetési rendelet módosítását. Akkor viszont az összes eddig (addig) nem folyósított állami támogatás elvész, végleg! Több száz millió Ft.
 2. A jelen helyzetben, egy felelős pénzügyi tervezés nem vállalhatja fel a likvid hitel felhasználását. Igaz, hogy a fedezeteként a saját bevétel lett megjelölve, de jelenleg nem számolhatnak az állami normatíva érkezésével, amivel a költségvetés tervezett. Ha nincs állami normatíva továbbra sem, a szeptemberben érkező saját bevételekből kell fizetni nem csak azt, ami eredetileg be lett tervezve, de azokat is, amiket egyébként a normatívából kellene. Meg az eddig elmaradt számlákat, stb. És így elfogy hamar a saját bevétel. Így pedig előállna az a helyzet, hogy felvették a hitelt, de nincs meg a fedezete.
 3. Ha úgy vesznek fel hitelt, hogy előreláthatóan bizonytalan a fedezete megléte, az súlyos jogi következményeket vonna maga után. Állami Számvevőszék, fedezetként bevont városi ingatlanok elvesztése, stb. Teljesen érthető, hogy ilyen körülmények között, ilyen bizonytalan helyzetben a város vezetése nem akarja felhasználni a likvid hitelt, hanem a saját bevételeiből igyekszik megoldani, amit még tud – most elsődlegesen a dolgozói bérek kifizetését.
 4. A jegyző és a pénzügyi osztályvezető – akiknek nem csak a pillanatnyi helyzet megoldását kell nézni, hanem a hosszabb távú pénzügyi és jogi következményeket is figyelembe kell venni – ezekkel a nem érkező pénzekkel, és annak következményeivel is számolnak. Teljesen érthető, hogy kiadták ezt a nyilatkozatot, hogy ők a fentebb felsorolt okok miatt nem látják felhasználhatónak a likvid hitelt.
 5. A hat blokkoló képviselő is tisztában lehetne a fentebb felsoroltakkal – főleg, hogy ezt az egészet az ő hosszan húzódó blokkoló tevékenységük idézte elő. Mégis, mindenáron bele akarják hajszolni az önkormányzatot a hitel felhasználásába – ami nem csak veszélyes a jelen helyzetben, de törvénytelen is lenne a fedezet nélküli kötelezettségvállalás miatt. (Hiába lesz a szeptemberi saját bevétel, ha már most tudható, hogy minden egyébre kell fizetni belőle – így nem maradna a hitel törlesztésére, tehát fedezet nélküli kötelezettségvállalás esete állna fenn.)

Az ogyk bejegyzése:

“Erre csak egy magyarázat lehet: Hegedüs Péter, ahogy mondják a suttogók, megfélemlíti az embereit, és akik nem mernek ellentmondani a munkabérük érdekében, még hazugságra és bűncselekményre is képesek lehetnek!”

Szerintem meg több egyéb, sokkal hétköznapibb  magyarázata is lehet annak, hogy az a mondat rosszul került be a szövegbe, mint az, hogy a “polgármester szándékosan hazudott”.

(Én mondjuk személy szerint értelmesebbnek gondolom a polgármesterünket annál, hogy ha valóban szándékosan akarna hazudni, akkor ilyen “amatőr” hibát vétene, szóval ezt a lehetőséget már csak emiatt is kizárnám. Hiszen az utóbbi időkben számos olyan bejegyzést, bejelentkezést láthattunk tőle, amiben épp arra igyekszik ő is rávenni a  lakosságot, hogy tájékozódjanak, nézzenek utána a dolgoknak az elérhető dokumentumokban, stb. Szóval ez sehogy sem lenne logikus, szerintem.)

Valaki tévesztett, ez tény.
De teljesen nevetséges feltételezésnek tartom, amit az ogyk tényként sugall: hogy a szöveget a polgármester fogalmazta volna, majd “kényszerítette” a két másik felelős szakembert az aláírására… Ennek sem értelme, sem oka neml ett volna.
(Bennem inkább az a kérdés merült fel ezt az “egyetlen lehetséges magyarázatot” olvasva az ogyk bejegyzésében: az ő polgármestersége idején esetleg így működtek a dolgok, hogy egyből ez az egyetlen, amit elképzelhetőnek tart?)

Magánvélemény, nem feltétlen kell velem egyetérteni: sokkal életszerűbbnek tartom pl. azt, hogy az érintettek sokat beszéltek a témáról, így nekik nyilvánvaló: —> ha nincs normatíva, nem marad saját bevétel sem –> ha nincs saját bevétel, akkor gyakorlatilag a hitel fedezete valóban a normatíva érkezésétől függ –>azaz: a hitel fedezete tulajdonképpen a normatíva.
A napi munkában az utóbbi idők nehezített munkakörülményei és fokozottabb leterheltség könnyen eredményezheti azt, hogy a röviden, emészthetően megfogalmazni kívánt nyilatkozatban ez összemosódott, és aki napi szinten benne van a témában, annak sem tűnt fel ez a tévedés.
Nekem ezt a lehetőséget látszik bizonyítani az indoklásban az “Álláspontunk szerint…” kezdetű megfogalmazás is.

Ismert tény az is, hogy amikor pl. szöveget írunk, és nagyon benne vagyunk egy témában, az agyunk tudja, mit akartunk írni, és a szemünk azt is fogja olvasni akkor is, ha elírtunk valamit, ha felcserélődtek a betűk, vagy kimaradt egy szó, vagy több szó felcserélődött. Aki dolgozik szövegírásban, az ismerheti ezt a jelenséget, én is többször megtapasztaltam már. Ezért jó másnap friss szemmel újra átnézni, vagy mással átnézetni. Itt ennél a nyilatkozatnál ez valószínűleg kimaradt.
És félreértés ne essék: ezeket nem azért írom, mert bárkit is “mosdatni” akarok. Csupán arról van szó, hogy dolgoztam már irodában, napi hajtásban, tapasztaltam az emberi agy érdekes működéseit, magamon és másokon is, és nem feltételezek senkiről egyből szándékos ártó motivációt.
(“Ki mint él, úgy ítél…” ez most miért is juthatott eszembe?…)

Egy országgyűlési képviselőnek az átlag embernél jóval nagyobb felelőssége van (lenne) abban, hogy mit nyilatkozik nagy nyilvánosság előtt, pláne, hogy milyen hírforrásokra alapozza a nyilatkozatát.
Az ő saját, bizonyítékok nélküli feltételezései, vagy a hivatkozott “suttogók”: egyik sem tekinthető tényszerű forrásnak. Márpedig ha nincs rá bizonyítéka, ez nem más, mint egy “Mari néni pletykálkodik” szintű dolog, emellett még btk szerinti rágalmazás is – igaz, csak a mentelmi joggal nem rendelkező halandóknak.

Lábjegyzet: Annak örülök, ha az ogyk igyekszik a hazugságokat feltárni. Ennek fényében felhívnám a figyelmét néhány súlyos hazugságra: biztosan azért nem láttuk még ezügyben nyilatkozni, mert elkerülhette a figyelmét. Ezek jóval jelentősebb hatásúak, mint a jelen ügy egy hibás mondata.
Sokan hiányoljuk Tóth Attila és néhány másik képviselő helyreigazítását több ügyben.
Amikben tényszerűen bebizonyosodott (pl. >>>ebben, és >>> ebben), hogy rágalmakat, hamisított híreket terjesztettek, de a tények világos leírása után sem volt olvasható semmiféle helyreigazítás tőlük, és a hírhamisító  bejegyzések azóta is fent vannak.
Köszönettel fogjuk venni, ha országgyűlési képviselő úr ezekben az ügyekben is ugyanígy eljár, utánajár, nyilatkozik és intézkedik.

Utószó:

Sokan figyelemmel kísérjük polgármester úr bejelentkezéseit és a testületi üléseket.
(Persze vannak, akik csak azért, hogy egy-egy arckifejezést, egy-két mondatot kontextusból kivágva, elferdített híreket gyárthassanak  – de őket most hagyjuk.)

Nem kedvelheti mindenki, mint embert, ez teljesen normális. Emberből van ő is, biztosan vannak jó és rossz tulajdonságai, mint mindenkinek. Ugyanakkor, óriási butaság valaki szakmai munkáját pusztán a szubjektív szimpátia vagy ellenszenv alapján, pláne meg alá nem támasztott híresztelések alapján megítélni.
És sajnos városunk lakóinak egy részénél ez utóbbi tapasztalható (“nem kedvelem – ezért mondjon le, tűnjön el, mert azt hallottam, csak hazudik, és lop”).

Megint csak személyes vélemény:
Nagyon könnyű “jó” polgármesternek lenni
és várost fejleszteni akkor, amikor nincs válság, nincs háború, nincs covid, amikor ömlik a pénz, amikor az állam átvállalja a város milliárdos adósságát, amikor a képviselő testület kérdés nélkül nyomja a gombot utasításra, mérlegelés nélkül…
Magam részéről sokkal nagyobb teljesítménynek tartom azt, hogy a jelenlegi polgármester ötödik éve folyamatos testületi akadályoztatással, egy kezdetektől nyíltan és kimondottan ellenséges ogyk-val a háta mögött, covid közben, óriási energiaáremelések mellett, óriási infláció közben, állam által elvont bevételek, megörökölt sok száz milliós visszafizetési kötelezettség ellenére, még mindig vezeti a várost, anélkül, hogy az csődbe ment volna. Kíváncsi lennék, hányan vállalták volna ezt be ugyanilyen körülmények között, és mire jutottak volna.Főleg azok közül, akik bőszen kérik számon, hogy miért nincs olyan mértékű fejlesztés, mint a “békeidőkben”…

Mindenki, aki

 • tájékozódási céllal követi ezeket a bejelentkezéseket
 • képes a tényeket és a személyes érzéseit külön kezelni
 • nem a pletykákra, mendemondákra, “suttogókra”, “azt hallotuk”-ra alapoz információforrásként
 • hajlandó akár hivatalos dokumentumokat, hosszabb írásokat is elolvasni, utánajárni dolgoknak, ellenőrizni a hírforrást

az tudhatja, hogy mi a valós helyzet a városban.

Jónéhányan írunk érthetően, tényekkel, bizonyítékokkal alátámasztva a városi ügyekről önként, fizetség nélkül. Azért, hogy rászokassuk a lakosságot arra: ne mendemondák és pletykák alapján alkosson véleményt a városi ügyekben. Hanem tájékozódjon, ellenőrizhető forrásokból. És egy hír hallatán nézze, hallgassa meg a másik oldalt is, ne összefüggéseiből kiragadva vizsgáljon meg egy dolgot, hanem kérje és várja el a bizonyítékokat. A két oldalról kapott információk hitelességét, bizonyíthatóságát, ellenőrizhetőségét mérlegelve lehet csak felelősen véleményezni bármit.

Mindannyiunk érdeke, hogy a fentebbiek jelentsék a minimum elvárást egy hírközlővel szemben, és a hiteles és valós információk legyenek a véleményalkotás alapjai. Mindkét oldalon.

Iratkozz fel a lap tetején a blogértesítőre, ha nem szeretnél lemaradni a friss cikkekről.
Ha támogatnál abban, hogy több időm legyen írni, >>> ITT megteheted. Köszönöm!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Köszönöm, ha megosztod a cikket!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*