Újvárosi költségvetési vita lényege – külső szemmel, középről

Képzeljük el a következő szituációt:

 • Egy iskolai osztály osztályfőnöke leül megbeszélni a gyerekekkel, hova menjenek osztálykirándulásra
 • Jönnek javaslatok, felírják, megszavazzák, melyik legyen – a többség szavazata dönti el.
 • Megnézik, milyen programlehetőségek lesznek a kiránduláson, felírják, megszavazzák, melyiket válasszák, mikre kíváncsiak legtöbben; mikor hol étkezzenek és mit – ezeket a fő pontokat a többség szavazata dönti el.
 • A jelzett részvételi létszám, a kiválasztott programok és igények szerint összeszámolják a szükséges költségeket (szállás, étkezés, utazás) és a kiegészítő költségeket (programok, belépők, stb.).
 • Így készül egy tájékoztató a szülők részére, hogy tudják, mennyibe fog kerülni a kirándulás, mire mennyit terveznek költeni, és meddig kell a költségeket befizetni.
 • A szülők többsége elfogadja, így a tanító nekiáll a szervezésnek.
 • Majd amikor már elkezdődött a szervezés, néhány gyerek, az osztály fele – Marcsika, Atika, Csilluka, Ibolyka, Julcsika – kitalálja, hogy márpedig nekik nem tetszett a szavazáskor a második napra tervezett program, mert ők mást akartak. Így ők nem mennek, nem fizetik be, csak ha azt megváltoztatják arra, amit ők akarnak.
 • Hogy ne érje anyagi kár az osztály másik felét (pl. ne vesszen kárba a már fix létszámra lefoglalt és kifizetett szállás és éttermi étkezés), a tanító megszavaztatja az osztállyal, hogy ugyan, menjenek már bele ebbe a változtatásba. A többség megszavazza.
 • Ám ez a gyerekcsoport ekkor újabb követeléssel áll elő: nekik a harmadik nap programja sem tetszik, azt is módosítsák másikra. Ebbe is belemennek a többiek.
 • De még ez sem elég, jönnek az újabb és újabb diktátumok. Nagyon közel jár az ügy ahhoz, hogy az osztály egésze bukni fogja a már befizetett pénzeket, mert kifutnak a határidőkből.
 • Végül már az igazgatót is behívja a tanító, hogy próbáljon hatni a gyerekek józan eszére, de azok az igazgatóra sem hallgatnak. Végül már azt követelik, hogy az osztályfőnök menjen ki, hogy nélküle tudjon dönteni az osztály a programokról, és minden egyébről – úgy, ahogy az nekik jó. Mert ha nem az lesz szó szerint, amit és ahogy ők akarnak, akkor nem fognak fizetni és menni. És nem érdekli őket, hogy ezzel mennyi anyagi kár éri a többi gyereket az osztályban.

Akik követik Balmazújváros eseményeit, tisztában vannak azzal, hogy február óta húzódik a város ezévi költségvetésének elfogadása. És kb. ugyanez a helyzet, mint a fenti “példamesében”.

Azt mindenkinek tudnia kell: a költségvetési tervezet úgy készül, hogy

 • az intézmények elkészítik a saját tervezett költségvetésüket (mennyi a várható bevételük, mennyi a várható kiadásuk, mennyi önkormányzati segítségre lenne szükségük)
 • az önkormányzat összeírja, mire, mennyit tervez költeni – kötelező és önként vállalt feladatokra lebontva
 • a képviselők is tesznek/tehetnek javaslatokat, mit szeretnének a következő évben megvalósítani, az mennyibe kerülne
 • különféle szakemberek (jogi, pénzügyi, stb.) a bizottságok által elfogadott, igényeket szakmai és törvényességi szempontok alapján is átnézik, ellenőrzik, összesítik, összefésülik, ebből készül el a költségvetési tervezet
 • a beadott, megfogalmazott igényeket az önkormányzati képviselőkből álló különböző bizottságok átnézik, tárgyalják, ha kell, módosítják, majd szavazással elfogadják vagy nem fogadják el

Tehát látható, hogy nem egy ember készíti el saját kénye kedve szerint a város költségvetését.

Mire a testület elé kerül, hogy szavazzanak a tervezet elfogadásáról, akkor lényegében már egy sor tárgyaláson, kompromisszumos átalakításon, módosításon ment át az eredeti tervezet, és a többség által megszavazott módosítások kerültek bele, ezekből áll össze a tervezet.

A tervezet elfogadása ilyenkor már tulajdonképpen szinte csak formai dolog, az elfogadása a képviselő testületre nézve törvény által előírt kötelesség.

Akkor is, ha vannak olyan képviselők, akik egyik vagy másik módosítással esetleg nem értettek egyet, és menet közben azt nem szavazták meg.

Ha egy adott kérdésben a képviselői többség valami mellett dönt, az azok számára is kötelező érvényű, akik esetleg másképp döntöttek volna abban az adott részben. Így írja elő a számos törvény és szabályzat, ami az önkormányzat működését, a képviselő testület működést szabályozza.

Balmazújváros költségvetési tervezete most is, mint minden évben, ugyanezen folyamat mentén készült el.

Március 15-ig kellett volna elfogadásra kerülnie a város költségvetési tervének, ami a fent levezetett folyamaton ment keresztül.

Viszont egyes képviselők a folyamat végén kitalálták, hogy – mivel ők egyes részekkel nem értettek egyet – ilyen-olyan-amolyan pontokban módosítsák a tervezetet, különben ők nem fogadják el.

Ezért húzódik a költségvetési tervezet elfogadása.
A határidő utáni újabb és újabb testületi üléseken ezek a képviselők folyamatosan újabb és újabb ultimátumokkal álltak elő. A kéréseiknek megfelelően 35 helyen módosult a költségvetés.  De mivel NEM MINDENT kaptak meg, amit követeltek, vagy nem teljesen úgy, ahogy követelték, mégsem fogadják el.

Értjük a szituációt?

A korábban, tárgyalások során, többség által elfogadottak ELLENÉBEN ők most teljesen mást követelnek, ultimátumot adva, hogy ha nem szóról szóra az lesz, amit ők akarnak, akkor nem lesz a városnak költségvetése.

És ebben a kérdésben az sem érdekli őket, hogy iszonyatosan sok téren óriási anyagi károkat okoznak a városnak, a város lakosságának.

2023. április 26-án újabb, sokadik testületi ülést hívtak össze a költségvetés elfogadására, ahol – a helyzet rendkívüliségére tekintettel – már a vármegye főispánja (aki egyébként fideszes), Rácz Róbert főispán úr is részt vett.
Akinek ezúton is köszönöm a nagyon korrekt, értelmes, közérthető, előre vivően megnyilatkozó hozzáállását – azt hiszem, az élő közvetítés hozzászólásait látva, nyugodtan mondhatom, hogy sokunk nevében köszönjük ezt neki.

Nagyon sok mindenről volt szó a több órás ülésen. 

Az alábbi két videórészletben kivágtam a testületi ülés anyagából főispán úr két megszólalását.

NEM egyes mondatokat vágtam ki, hanem a főispán úr egy-egy megszólalását egybefüggően. Mert a szövegkörnyezetből kiragadott, félbevágott mondatokat nagyon könnyű lenne akár az eredetivel ellentétes tartalomként láttatni, magyarázni – ékes példa erre a Tóth Attila neve alatt megjelent egyértelműen manipulált álhírterjesztő videó.

Úgy gondolom, ez a két részlet kb. jól összefoglalja annak a lényegét, amiről most a vita megy, amiben megegyezésre kellene jutni.
És azért ezt a két részletet választottam, mert itt egy külső, pártatlan szemlélő – aki ráadásul fideszes – összegzi a dolgokat. Nem a polgármester, nem egyik vagy másik ellenzéki vagy független képviselő, így erre tényleg csak rosszindulattal lehet ráhúzni az elfogultság és részrehajlás jelzőket.
(És nem azért írom ezt, mert végig mindenben a polgármesterrel értene egyet – viszont az észrevételeit, és amivel esetleg nem értett egyet, azt normális emberi stílusban is el tudta mondani. Így is lehet…)

A két részlet összesen nem egészen negyed óra hosszúságú.

Ennyit minden városával törődő embernek érdemes lenne megnéznie, és politikai szemüveg, vagy saját, akárki elleni esetleges ellenérzése nélkül megpróbálni értelmezni.

A testületi ülés teljes hosszúságú felvétele itt érhető el:
https://www.facebook.com/Balmazujvaros/videos/920566652521021

Az első videó hossza 7:12 perc.

Ebből a videóból kiderül:

 • a város költségvetési tervezete nem kőbe vésett szentírás, az csak egy TERVEZET
 • viszont ezt el kell fogadni, hogy legyen jogalap ahhoz, hogy a város megkaphassa a neki járó, a működéséhez elengedhetetlenül szükséges állami támogatásokat
 • a tervezetet év közben, a ténylegesen befolyó bevételek és a ténylegesen keletkezett kiadások alapján bármennyiszer lehet módosítani, a módosításokat MINDIG a képviselő testület szavazza meg vagy nem szavazza meg, nem a polgármester dönt egy személyben
 • az főispán úr szerint is furcsa tervezési gyakorlat, hogy egy közintézmény költségvetését csak 6 hónapra tervezik bele az éves költségvetésbe – de ezt technikai kérdésnek látja: mert nem az a lényeg, mennyi hónap van beleírva a tervezetbe, hanem az adott összeg
 • ugyanakkor érti és megérti, hogy ezt miért tervezték így, hiszen mínuszos végű költségvetés nem készíthető és nem fogadható el
 • és megérti azt is, hogy a képviselők aggályosnak találják a tavalyihoz képest kevesebb biztosított összeg betervezését az intézmény működését illetően

A saját hozzáfűzött magyarázatom, kiegészítésem és véleményem:

 • Mínuszos költségvetés nem készíthető el, nem fogadható el, ez törvényi előírás.
 • Ha a fürdő költségvetését a tavalyi év alapján egész évre beterveznék, azzal mínuszossá válna a költségvetési tervezet (ami ugye nem elfogadható törvényileg), mert tavaly 300 millióval kellett hozzájárulni a fürdő működtetéséhez.
 • A fürdő második félévtől, a működés beindulásától várható bevételeit nem lehet előre számszerűsíteni, csak tervezni az előző év alapján – de ha működik, lesz bevétele.
 • A gázmotor projekt megvalósulásával megtakarítható energia költséget sem lehet fixen számszerűsíteni – de a szakemberek számításai szerint jelentős megtakarítást fog jelenteni.
 • A fürdő tervezett bevételei fedezni fogják a második féléves működés egy részét.
 • A megvalósuló gázmotor projekt révén elérhető jelentős kiadási megtakarítások várhatóan fedeznék a működési költségek estlegesen hiányzó részét.
 • De ha még ezen felül is hiányozna pénz a fürdő működéséhez, a testületnek bármikor van lehetősége a költségvetés módosítására, és a hiányzó költségekre máshonnan átcsoportosítani.
  Ezzel a megoldással tervezve van a fürdő második féléves működése is – de nem lesz mínuszos a költségvetés.

Ennek kapcsán egy nagyon fontos kérdés merül fel:

 • Ha a költségvetést elfogadni nem akarók megnézték, mennyit lehet megtakarítani a gázmotor projekt révén (szakemberek által kiszámoltan)
 • és tisztában vannak azzal, hogy a testület bármikor átcsoportosíthat a fürdőhöz, ha még szükséges lesz,
 • akkor mi az oka, hogy nem fogadják el mégsem, és ezzel
 • a gázmotor projekt megvalósulását is veszélyeztetik,
 • több más intézmény dolgozóinak, több száz családnak a megélhetését, a város működését veszélyeztetik – a fürdő dolgozóinak védelmére hivatkozva,
 • és még 300 milliós kifizetendő büntetést is a városra akarnak hozni pluszban a projekt meghiúsulása miatt?

Úgy tűnik, hogy NEM AKARNAK a gázmotor projektből eredő megtakarításokkal a fent leírt módon számolni.
Erre viszont csak azt találom magyarázatnak, hogy NEM AKARJÁK annak megvalósulását.

(Pedig már a “királycsináló” mondat is kivételre kerül a tervezetből, amit a közmeghallgatáson egyedüli akadályként jelöltek meg az elfogadáshoz – bár a testület döntési joga enélkül is megvolt).

A gázmotor projekthez
– az engedélyek megvannak
– a forrás megvan
– az állami támogatás megvan
– a kivitelező is megvan,
– még a határidőt is kitolták, hogy beleférjünk,
– egyedül csak a költségvetés elfogadása hiányzik ahhoz, hogy elkezdődhessen és időben befejeződhessen a gázmotor projekt megvalósítása, ami a városnak nem csak a fürdőnél, de egyéb területen is jelentős energia-költség megtakarítást eredményezne.

VAJON MIÉRT NEM AKARJÁK EZEK A KÉPVISELŐK, HOGY MEGVALÓSULJON?

A második videó hossza 6:05 perc, főispán úr összegezte a véleményét a költségvetési vita végén.

Ebben a videóban elhangzik:

 • A legfontosabbnak tartja, hogy nem szabad hagyni odáig eljutni a folyamatot, hogy a végén, több hónap múlva a kormányhivatalnak kelljen megalkotni a város költségvetését, megpróbálva menteni a  még menthető, de addig mindenképpen bekövetkező károkat. (Ezt többször is erősen hangsúlyozta, hogy nem szeretné, ha nekik kellene megalkotniuk a város költségvetését.)
 • Mindenkinek ezt kell elsődlegesnek tartania, így kell viszonyulnia az ügyhöz.
 • A költségvetés egésze komoly nagy anyag, az ehhez képest benyújtott módosítási javaslatok az egészhez. képest elenyésző részt képeznek. Ha az egészet 100%-nak vesszük, a módosítani kívánt rész kb. 0,5%-ot tesz ki.
 • A módosító indítványok egy része ésszerű.
 • Nem a tárgyi, tartalmi részekben lát óriási, feloldhatatlan különbségeket, hanem a viszonyulási, hozzáállási, megfogalmazási dolgokban.
 • Mind a polgármestertől, mind a képviselőktől azt kéri, hogy mindkét oldal legyen kompromisszumkész, legyen meg a szándék mindkét részről a kompromisszumra.
 • Mérlegre kell tenni az egész költségvetés és a vita tárgyát képező csekély módosítási javaslatok súlyát, a nem elfogadásból adódó óriási anyagi és egyéb károk mértékéhez viszonyítva.
 • Ez a csekély rész nem lehet a nem-elfogadás oka.

A saját hozzáfűzött kiegészítésem és véleményem:

 • Hosszú folyamat vezetett ahhoz, hogy a jelenlegi helyzet kialakult.
 • NEM lehet csak xy-t, vagy yz-t hibáztatni, felelőssé tenni, mert egy vita kialakulásához MINDIG két fél kell.
 • Az elmérgesedő helyzetből adódó emberi érzelmi megnyilvánulások bizonyos keretek között érthetőek és elfogadhatóak – de van egy határ, ami fölött már nem.
 • A kérdéses részeket a tárgyalásos szakasz megbeszélésein kellett volna rendbe tenni, nem utólag hozni fel mondvacsinált problémákat.
 • Főispán úr is nyilvánvalóvá tette, hogy semmi olyan nincs a jelenlegi tervezetben, ami miatt ne lehetne azt elfogadni, és majd menet közben, ha szükséges, a további módosításokról tárgyalni – és így elkerülhető a várost fenyegető sokszoros kár. Ha a hatok képesek kicsit hátrébb lépni az egójuk elől, és egy kicsit hajlandóak ők is engedni, még menthető a helyzet. De ha részükről most már a “csakazértis” játszik, bárki és bármi ellen – azt majd a szavazók egészen biztosan meg fogják nekik “hálálni”.
 • Lehet bármelyik párt képviselője, lehet független: de egyetlen képviselő sem rúghatja fel folyamatosan, arrogáns stílusban a testületi ülések lebonyolítását is szabályozó testületi SZMSZ-ben foglalt kereteket, amit többek között anno ő is megszavazott. Be kell tartani a testületi ülés menetére vonatkozó szabályokat: ha kérdések ideje van akkor kérdést kell feltenni, nem másokat minősíteni, meg visszakalandozni komámasszony ollójáig. Mindennek megvan az ideje, a kérdéseknek is, a véleménynyilvánításnak is, a javaslatok tételének is. Nincs olyan, hogy “márpedig én azt mondok és akkor amikor én akarom”. Megvan a levezető személye, a jogosultságai, azt tiszteletben kell tartani. Mindenkinek. Mert ezt is vállalták.
 • A kompromisszum két fél KÖLCSÖNÖS együttműködését jelenti, mindkét fél részéről engedmények tétele a másik felé. NEM csak az egyik félnek kell elfogadnia a másik diktátumait, hanem a másik félnek is kell engednie bizonyos dolgokban.
 • Egyetlen képviselő ténykedése sem állhat folyamatosan abból a testületi ülések sorozatában, hogy a munkatársait minősítgeti, gyanúsítgatja, pocskondiázza, megkérdőjelezi nyilvánosan, hogy minden pénzügyi és jogi szakértőnél jobban akar tudni mindent, élő adásban is, még a főispán előtt is, minősíthetetlen stílusban viselkedve.
 • Ha a testület többsége törvényes keretek között, törvényes módon megszavaz valamit, a többi képviselőnek is kutya kötelessége ahhoz tartania magát. Nem írhatják át kényük-kedvük szerint a törvényeket és játékszabályokat, utólag sem.
 • Egyik képviselő sem helyezheti magát folyamatosan a törvények és a törvényi szabályozások fölé, nem akarhat törvénytelen megoldásokat, nem akarhat részt venni törvénytelen dolgok eltusolásában sem.
 • És főleg, egyetlen képviselő sem “dolgozhat” büntetőkategóriás törvénysértő eszközökkel: nem tehet közzé egyértelműen manipulált videókat, a valóságnak ellentmondó állításokat adva másvalaki szájába, hogy ezzel a saját politikai érdekeinek megfelelően megtévessze a város lakóit!
  Aki mégis bizonyíthatóan ilyet tesz, az teljes mértékben alkalmatlanná, hiteltelenné válik a feladatköre ellátásában. Mint ahogy az is, aki ilyen manipulált hír terjesztésében tudatosan részt vesz. Ha egy ilyen eset kiderül, le kell mondaniuk.

A diktátumokkal operáló 6 képviselőnek el kellene végre gondolkoznia azon, hogy a saját egójuk, a saját oldaluk politikai elvárásai / utasításai, vagy esetleg közel 20 ezer ember élete, mindennapjai a fontosabbak.
És ahogy főispán úr is mondta: mérlegelniük kell, hogy az általuk módosítani kívánt csekély részért beáldozható-e a majdnem egész, beáldozható-e az egész város?

És azon is gondolkozhatnának, hogy amikor majd vége lesz a politikai pályafutásuknak – mert ez előbb-utóbb így lesz – vajon milyen megítéléssel kerülnek be a városi emlékkönyvbe és a lakosok milyen szájízzel emlegetik őket…

Már ha ez számít nekik bármit is.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Köszönöm, ha megosztod a cikket!

Iratkozz fel a lap tetején a blogértesítőre, ha nem szeretnél lemaradni a friss cikkekről.
Ha támogatnál abban, hogy több időm legyen írni, >>> ITT megteheted. Köszönöm!

1 Comment on “Újvárosi költségvetési vita lényege – külső szemmel, középről

 1. Amíg Tiba nem ért a lakosok figyelmeztetéséből így marad. A gőg és a távolodó húsosfazék elvette a józan eszét. Margit meg a háttérben zsarolja. A 3+2+1 képviselő emberi és képviselői felelőssége kritikán aluli.Hatan egyért 17.035 lakos ellenében.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*