Szakrendelések

Szakrendelések

Május 5-én jelent meg Ferenczi Mária (továbbiakban FM) képviselői oldalán egy videó – 2 nappal azután, hogy a városi költségvetést végre, sok huzavona után elfogadta a testület.

Ez a videó rengeteg csúsztatást, sejtetést, vádaskodást tartalmaz, és bizonyítékok nélküli állításokat. Pont azokat vezeti félre, akik a hivatalos dokumentumok és felvételek értelmezése helyett benne bíznak, hogy tőle, mint választott képviselőtől, tényszerű, valóságnak megfelelő tájékoztatást kapnak.

Ebben a cikksorozatban azt nézzük végig, milyen csúsztatások, összemosások vannak ebben a videóban.

Szürke háttérrel idézőjelben kiemelve az a szöveg látható, amit képviselő asszony a videó adott részében szövegesen elmond, a fekete hátterű képek pedig a videóban lévő vágóképek.

A teljes videó egyben FM képviselői oldalán elérhető >>> ITT.

(7. rész)

FM: „Sikerült elérni, hogy a 10 szakrendelés ne jusson ugyanarra a sorsa, mint amire jutott a labor és mint amire jutott a fürdőben a gyógyászati ellátás.”

Képviselő asszony itt utal a labor ügyre és a fürdő gyógyászati ellátásának ügyére. Ezekről is írok néhány gondolatot. Mivel ez nem kapcsolódik olyan szorosan a mostani szakrendeléses sztorihoz, ezt ilyen lenyíló részbe teszem, rákattintva lehet lenyitni.

A labor szolgáltatója – a mindenféle híresztelésekkel ellentétbenönként fejezte be nálunk a tevékenységét. Mivel az önkormányzat támogatása mellett is deficites volt, a fentebb pontokba szedett okok együttese miatt. Arra értelemszerűen nem kötelezhető egy magánkézben lévő cég sem, hogy saját magának veszteséget termeljen.

2023-02-14_GTTBülés jegyzőkönyve 35. oldal

Így nálunk megszűnt a vérvizsgálati helyszín, viszont megmaradt a vérvételi helyszín. Az itt levett vérmintákat Debrecenbe viszik, az eredményeket pedig itt helyben kapják meg a betegek. Alapvetően a vérvétel ugyanúgy zajlik, és az eredményt is ugyanúgy kapják meg. Az, hogy a vizsgálatokat máshol végzik, az senkit nem érint.

Ugyanakkor az is igaz, hogy eléggé megnőtt az előjegyzési várakozási idő, ha időpontot kérünk laborvizsgálatra. Ez viszont megint csak arra vezethető vissza, hogy az állami finanszírozás nem  elegendő. Minden elvégzett vizsgálatnak, feladatnak meghatározott ára van, amit vagy az állam fizet, vagy a beteg. A szűkös állami finanszírozási pénzből meghatározott számú vérvétel elvégzésére van lehetőség – ha több az igény, mint az elvégezhető, finanszírozott vérvételi lehetőség, elkezdenek felgyűlni a betegek, és hosszabbodnak a várakozási/előjegyzési idők.

2023-02-14_GTTB ülés jegyzőkönyve 33. oldal

Ugyanez figyelhető meg országszerte szinte mindenütt, más vizsgálatok, rendelések esetén is – számtalan több hónapos, akár éves várólistákról hallani-olvasni mindenfelől.

Ennek ellentételezésére választási lehetőség a fizetős szolgáltatások igénybe vétele – bár mostanra már a nagy mértékű orvos és szakszemélyzeti hiány miatt a magán egészségügyben is több területen kialakultak várólisták.

A fürdőgyógyászati rendelésről sajnos nem sikerült elegendő adatot összeszednem a jegyzőkönyvekből. 2021. június elejéig visszanéztem a jegyzőkönyveket, rákerestem bennük a kapcsolódó szavakra, de nem jártam sikerrel. 2021. júniusa előtti jegyzőkönyvek pedig már nem elérhetőek a város oldalán.

A 2021. 10. 13-ai képviselő testületi ülés jegyzőkönyvének 8. oldalán találtam ennyit:

Illetve a 2023. 02. 14-ei Gazdasági, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság ülésének jegyzőkönyvében a 26. oldalon  találtam még ennyi említést, Kalmár Zoltán egyik megszólalásában:

A gyógyászatnál, ami most itt elhangzott, hogy nincsen orvos, ezt úgy tűnt mintha az én ügyetlenségem miatt nem lenne orvos. Elmondanám, hogy az indulás percétől kezdve azzal küzdünk, hogy nincs orvos, aki elvállalja. Kár, hogy nincs, itt a VESZ ügyvezetője, mert elmondaná, hogy ő dolgozott ezen a legtöbbet, hogy valaki ezt vállalja be. Úgy volt, hogy lesz orvos már szerződést akartunk vele kötni, de az utolsó pillanatban visszamondta. Utána az a változat is előjött, hogy a főorvos úr fogja ezt az 1-2 órás rendelést a fürdőben elvállalni, de a végén abból sem lett semmi, ennek is megvolt természetesen az oka.”

Ennyi információ kevés ahhoz, hogy erről a részről összefoglalást tudjak készíteni.

A szakrendelések ügye egy eléggé összetett sztori, megpróbálom minél rövidebben összefoglalni a lényeget.
Először nézzük meg, amit a háttérről, a szolgáltatások felépítéséről tudni kell:

 • Dr. Szikora Miklós a Fam-Arzt Bt. ügyvezetője: ez egy magán kézben lévő egészségügyi cég.
 • Dr. Nagy Zsolt a VESZ Kft. ügyvezetője, ez az önkormányzat saját tulajdonú egészségügyi szolgáltató cége.
 • A járóbeteg szakrendeléseket a VESZ Kft. végzi, akinek alvállalkozója a Fam-Arzt Bt.
 • A Fam-Arzt Bt. biztosítja a szakdolgozókat, orvosokat, asszisztenciát, bútort, gépet, eszközt stb.
 • A Bt. állománya által megtermelt pontok forint ellenértékét a VESZ Kft. kapja meg, abból 1,3 millió Ft bérleti/fenntartási díjat megtart, a többit megkapja a Bt.

A törvényi szabályozás miatt a Fam-Arzt Bt. nem igényelhet állami bértámogatást (mert nem tud belépni az állami egészségügyi jogviszonyba), így nem képes jelentősen emelni a vele szerződött eü-i dolgozói bérét.
A VESZ Kft. tudná eü-i jogviszonyban alkalmazni az orvosokat, kapna is utánuk bértámogatást, de a nem elégséges állami finanszírozás neki is gondot okoz.
A személyi juttatások mellett az óriási mértékben megemelkedett energiaszámlák kigazdálkodása is problémát jelent itt is, mint mindenütt.

Az már hosszú évek óta köztudott, hogy az egészségügy állami finanszírozása nagyon nem elégséges.
Többször hallhattunk, olvashattunk a hírekből csődbe ment, vagy csődközelbe jutott kórházakról, az alacsony bérek miatti orvos és nővérhiányról, stb. Sajnos ez nem új keletű probléma.

A szakrendelések több ok miatt kerültek nehéz helyzetbe.

1. Bérfeszültségek:
Az állami ellátásban, egészségügyi jogviszonyban álló szakdolgozók sokkal többet keresnek, mint azok, akik önkormányzati, vagy magántulajdonú cégek alkalmazásában állnak. Ez óriási bérfeszültséget generált.
Ha a szakdolgozók átmennek más intézményekbe, egészségügyi jogviszonyba, 3-4-szer annyi is lehet a keresetük.
Teljesen érthető, ha úgy döntenek, hogy elmennek, hiszen a megemelkedett energia – és élelmiszer árak őket is ugyanúgy érintik, senki nem ellensége saját magának.
Viszont, ha nincs elég szakdolgozó, nincsenek meg a szakrendelések személyi feltételei.

2. Nagy kórházak óriási elszívó ereje
A nagyfokú orvos és egészségügyi szakdolgozó hiány miatt a nagyobb kórházak, és a magán egészségügyi szolgáltatók egymásra licitálva csábítják magukhoz az orvosokat, szakszemélyzetet, amivel egy kisebb cégnek nehéz konkurálnia.

3. Nagyon alacsony állami finanszírozás:
Az állam 9 éve nem emelte sem a labor finanszírozását, sem a járóbeteg szakellátás finanszírozását. Tudják a minisztériumban, hogy nagyon elégtelen ez a finanszírozás, de egyenlőre nem nyúltak hozzá.

4. Veszélyhelyzet, telekommunikációs gyógyítás:
A két éve tartó veszélyhelyzet, a “távgyógyítás” bevezetése miatt 2 évig átlag finanszírozást kaptak az önkormányzati és magán eü. cégek, a 2019-es év forgalmi számai alapján.  Február 1-től állította vissza az állam a teljesítmény alapú támogatásokat, azaz ismét a forgalom alapján fogják kapni a finanszírozást. Több területen – ahol ez elegendő lehet – a betegek továbbra is igénybe veszik a kényelmesebb telemedicinás gyógyítást, ám ennek finanszírozása jelentősen alacsonyabb a hagyományos orvosi ellátás finanszírozásnál.

5. Óriási infláció:
A nagyon lecsökkent bevételekből az óriási inflációt, a nagy mennyiségben felhasznált papír áruk, gyógyszerek, kötszerek árának óriási emelkedését és az energia árának sokszorozódását már szinte sehol nem tudják kigazdálkodni.

6. Egészségügy átalakítása:
Ha mindezek nem lennének elegendőek, most éppen jelentős átalakítás is várható az egészségügy finanszírozásában. Rengeteg adat beszolgáltatását kérte a fő irányító hatóság az egészségügyi cégektől. Annyit tudni, hogy készülnek valamire, de semmi konkrétumot nem tudnak még az ügyvezetők sem.

A helyi egészségügyi szolgáltatók ügyvezetői, Szikora és Nagy doktor urak közösen dolgoznak azon, hogy megoldják a fentebb ismertetett okok miatt itt Balmazújvároson kialakult helyzetet. Közösen szeretnék a mindenki számára legkedvezőbb módon átalakítani a szakorvosok szerződéseit, hogy ezáltal megtarthassa a város a szakrendeléseit. Mindkettőjük többször kinyilatkoztatott közös törekvése, célja ennek a helyzetnek a közös megoldása. Szó nincs arról, hogy bármelyikük meg akarná szüntetni a tevékenységét.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az önkormányzat a Fam-Arzt Bt-t, mint magántulajdonban lévő céget a törvények szerint nem támogathatja közvetlenül. A VESZ Kft-t támogathatja, mint saját tulajdonú cégét. Ezért merült fel az a megoldási lehetőség is, hogy a VESZ Kft. átveszi egészségügyi jogviszonyba azokat a szakdolgozókat, majd később a szakorvosokat is, akik jelenleg a Fam-Arzt Bt-vel állnak szerződésben. De ez a jelen helyzetben, amíg az állami átalakítások részletei nem ismertek, még nagyon képlékeny, a még nem ismert részletek miatt csak átmeneti időre tudnak tervezni, nem véglegesen.

Mindezen nehézségek ellenére a két ügyvezető úr igyekszik megtalálni a megoldást. Ehhez kértek önkormányzati támogatást, arra az átmeneti időre, amíg a kormány is nyilatkozik az átalakítások részleteiről, amíg konkrétumokat tudnak.

Ha már megismerik az átalakítások konkrét részleteit, és annak következményeit, csak utána tudnak tervezni a továbbiakkal. Most önkormányzati támogatással egy átmeneti idő alatt meg tudják oldani, hogy átveszi a VESZ Kft. a szakdolgozókat, több részletben – vagy legrosszabb esetben egyszerre is. De még az sem biztos, hogy meg kell szüntetni a meglévő jogviszonyokat, lehet, hogy kombinált megoldást is tudnak találni. Mindez majd a részletek ismeretében derül ki.

A videónak ez a képe azt sugallja, mintha az eredeti költségvetésbe nem lett volna betervezve a szakrendelések támogatása – olyan vádaskodásokat is sokat hallhattunk, hogy a  “polgármester meg akarja szüntetni a szakrendeléseket”.
(Az árnyéktestületről már volt szó, erről már leírtam a véleményem.)

 • Az eredetileg beterjesztett költségvetési tervezetben a VESZ Kft-nek 42 millió Ft támogatás volt betervezve.
 • Az előterjesztés után kapták az irányító hatóság értesítését arról, hogy visszaáll a teljesítmény alapú finanszírozás.
 • Ezután a VESZ Kft. ügyvezetője számolt: felmérték, mennyi idő alatt tudják mindenkinek megfelelő módon rendezni a szakorvosok, egészségügyi szakdolgozók helyzetét, mennyi idő kell az átálláshoz, kikalkulálták a szükséges költségeket, és ez alapján kért még az évre plusz 20 millió Ft támogatást a VESZ Kft-nek.
 • A VESZ Kft támogatására így összesen 62 millió Ft lett beépítve a költségvetési rendelet tervezetbe, amit végül elfogadott a testület.
 • Ebben benne van a labor, a szakrendelések és a védőnői szolgálat működéséhez igényelt támogatás is.

Nézzük meg az ügyhöz kapcsolódó dátumokat:

 • A Fam-Artz Bt. február 6-án kapott levelet az irányító hatóságtól arról, hogy visszamenőleg, február 1-től visszaállítják a teljesítmény alapú finanszírozásukat. Ezután kezdtek a VESZ Kft-vel tárgyalni a megoldási lehetőségekről. Ezután küldtek egy kérelmet is az önkormányzathoz.
 • Eddigre a VESZ Kft. pénzügyi terve – ami alapján a támogatási igénye beépíthető a költségvetési tervezetbe már be volt adva a hivatal felé.
 • A költségvetési tervezet tárgyalásának első fordulójáról szóló meghívó 6-ai keltezésű, az előterjesztése pedig 7-ei: ekkorra a tervezet már össze volt állítva, ki lett küldve a testületnek. Értelemszerűen, ebben nem lehetett még így benne a Fam-Artz Bt-nek az a kért plusz támogatási igénye, ami majd csak ezen dátum után alakult ki, a két ügyvezető megbeszélései során.
 • Február 9-én volt az első költségvetési ülés, itt lett beterjesztve az eredeti költségvetési terv – ebben így valóban nem szerepelt a szakrendelések fenntartására a változásból adódóan szükséges plusz összeg.
 • Viszont miután a VESZ ügyvezetője beadta a plusz támogatási igényt, az be is lett építve a módosított költségvetési tervezetbe.

Tehát az logikusan, egyértelműen látszik, hogy az eredeti tervezetben nem azért nem volt benne, mert a város meg akarná szüntetni a szakrendeléseket. Azért nem volt benne, mert az előterjesztés elkészülte után kapta meg az önkormányzat a plusz támogatás igénylését.

A VESZ Kft. egyrészt a fentebb ismertetett okok miatt kért csak átmeneti időre támogatást, azzal, hogy amikor megismerik az átalakítás részleteit, akkor újra kell tárgyalni a megváltozott feltételek szerint a támogatási, fenntartási igényeket és az önkormányzat finanszírozási lehetőségeit.

Másrészt azért is, mert ahogyan azt a bizottsági üléseken Nagy doktor úr elmondta, a  betegforgalom mostanra kezd visszaállni a covid előtti “békeidők” szintjére. Ezeket a statisztikákat rendszeresen ellenőrzik, és ez alapján úgy kalkulálnak, hogy nagy valószínűséggel rövid időn belül elérik újra a korábbi időkben jellemző önfenntartó működést. Azaz jó eséllyel nem lesz szükségük az önkormányzat támogatására, vagy nem az összesre, amit igényeltek.

A videónak ez a része is erősen átkozmetikázza a valóságot: nem veszi figyelembe sem az előzményeket, sem a körülményeket, hanem egy részletet kiragadva ad hamis információkat a lakosságnak. A “most már van pénz”… pedig azt sugallja, mintha az eredeti tervezetben semmiféle támogatás nem lett volna betervezve a VESZ részére. Mintha ő(k) valahonnan plusz pénzt tettek volna a bevételi oldalhoz, holott erről nincs szó. A rendelkezésre álló/tervezett összegek átcsoportosítása, egyik helyről másikra áttevése történt meg az ultimátumok miatt.

Azonban ha az eredeti költségvetési tervet elfogadják időben, és év közben, miután a VESZ megismeri az átalakítás részleteit, és akkor jelzi az esetleges plusz igényét – ezt az átcsoportosítást akkor is megtehette volna a testület. Hiszen a tervezet nem kőbe vésett szentírás, ahogy ez többször is elhangzott.
Viszont sok dolgozó bizonytalanságban tartását, és a városnak kirótt pénzbüntetést is el lehetett volna kerülni az időben történő elfogadással.

Sokszor hallani lehet egyes csoportoktól olyan megnyilvánulásokat, hogy Balmazújvároson a megnövekedett várakozási időről is, a labor vérvizsgálati hely megszűnéséről is, meg amúgy mindenről isaz esőtől kezdve a fű növésén át a hófúvásiga polgármester tehet…
De aki figyeli az országos történéseket és az egészségüggyel kapcsolatos híreket is, az pontosan tisztában lehet a fentebb vázolt összefüggésekkel, és nem beszél ilyen gyerekes badarságokat.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Köszönöm, ha megosztod a cikket!

Iratkozz fel a lap tetején a blogértesítőre, ha nem szeretnél lemaradni a friss cikkekről.
Ha támogatnál abban, hogy több időm legyen írni, >>> ITT megteheted. Köszönöm!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*